Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar
Remixon
Mahkeme Kaymakamın Soruşturma Anında veya Sonunda Öğretmenin Okulunu Geçici Süre Bile Değiştirme Yetkisinin Olmadığına Hükmetti

Mahkeme Kaymakamın Soruşturma Anında veya Sonunda Öğretmenin Okulunu Geçici Süre Bile Değiştirme Yetkisinin Olmadığına Hükmetti

Tarih: 16 Şubat 2018 15:56 Tekil Hit: 115.807

Mahkeme Kaymakamın Soruşturma Esnasında yada Sonunda Öğretmenin Okulunu Geçici Süre Bile Değiştirme Yetkisinin Olmadığına Hükmetti

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER mahkeme kararını göstererek kaleme aldığı yazısında; mahkemenin kaymakamın soruşturma sırasında öğretmenin görev yerini (okulunu) değiştirme yetkisinin olmadığını, öğretmenlerin okullarını değiştirme yetkisinin kanuna göre sadece valilerde olduğunu söyledi. Ayrıca mahkeme kararında da belirtildiği üzere bu yetkinin devredilemeyecek yetki kapsamında olduğunu belirtti

DEGER Yazısında şu bilgileri paylaştı;

Samsun 1. İdare Mahkemesi 2017/2089 karar no ve 2017/554 esas no’lu kararında 5442 sayılı İl İdaresi Kanuna göre kaymakamın geçici veya sürekli öğretmenin okulunu değiştirme yetkisinin olmadığını belirterek; soruşturma geçiren öğretmenin kaymakam tarafından bir başka okula 3 aylığına geçici görevlendirme atama işlemini iptal etti. Bu karar soruşturma esnasında veya sonucunda kaymakamlık oluru ile bir başka okula geçici veya sürekli olacak şekilde gönderilen öğretmenler için emsal niteliğinde bir karar olmuş oldu. Bu konuda mağduriyet yaşayan öğretmenler bu kararı emsal göstererek geçi görevlendirmesini veya atama işleminin iptalini isteyerek dava açabilirler.

Soruşturma geçiren öğretmenin kaymakamlık oluru ile 3 aylığına başka bir okula geçici görevlendirilmesinin iptal edilmesi üzere açılan davada mahkeme; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 8. maddesinin “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden:

  1. A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.
  2. B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tespit olunur;
  3. C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.

Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar.

Tayin, nakil ve tahviller için gereken yolluk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir “ şeklinde olduğunu ve 9. maddenin ( B ) fıkrasında ise “ (B) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler.” hükmüne yer verdikten sonra  “Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri” başlığı altındaki 32. maddenin (D) bendinde bulunan“Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir;” hükmünü belirtti.

Mahkeme,5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun bu hükümlerine yer verdikten sonra kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin,aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı , bir  makamının yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetki kılınması gerekeceği tartışmasız olduğunu ifade etmiştir.Akabinde ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 8. maddesi ile il memurlarının (11/ç  maddesi ile kolluk kuvvetlerinin) görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı,aynı kanun’un 9/B maddesi ile devredebileceği öngörülen yetkinin hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili bulunup naklen atama konusundaki yetkiyi kapsamadığı ,Valiye tanınan bu yetkinin Kaymakam tarafından kullanılamayacağının kuşkusuz olduğu şeklinde ifade ederek öğretmenin 3 ay süre ile başka bir okula geçici görevlendirme işleminin vali tarafından yapılması gerekirken bu kurala uyulmaksızın kaymakam tarafından öğretmenin 3 ay süreliğine geçici görevlendirilmesinin yetki bakımından hukuka uygun olmadığını belirterek öğretmenin leyhinde karar vermiştir.

Kısacası 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili hükümlerine göre verilen mahkeme kararının anlamı; il’de öğretmenin ( memur) geçici süreliğine dahil görev yerini (okulunu) değiştirme yetkisinin sadece valiye ait olduğu ve bu yetkinin kanuna göre devrinin mümkün olmadığından dolayı kaymakamın bir öğretmenin soruşturma gereği bile görevini değiştirme yetkisinin olmadığı hatırlatılmış ve emsal bir mahkeme kararı ortaya çıkmıştır.

Mahkeme kararından ve kanundan da anlaşılacağı üzere bir ilde öğretmenin okulunu değiştirme yetkisi sadece valilerdedir ve valiler dışında da başka hiçbir amir konumundaki memura devredilemez olduğu için kaymakamlar soruşturma gereği bile olsa öğretmenin görev yerini değiştirmezler. Değiştirdikleri zaman ise dava konusuna sebep olup hem kişi mağduriyetlerine hemde davaların kaybedilerek kamu zararına neden olunmuş olur.

 

 

Kaymakamın Soruşturma Esnasında Yada Sonunda Öğretmenin Okulunu Değiştirme Yetkisi Yok Mahkeme Kararı ;

 

 

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

 

 

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
İdareci ve Öğretmenlerin Ek Ders Çizelgeleri Her Ay İmza Karşılığı Duyurulması Gerekir

Sedat Değer yazdı 9.12.2018 18:42:30

İdareci ve Öğretmenlerin Ek Ders Çizelgeleri Her Ay İmza Karşılığı Duyurulması Gerekir

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat Değer yazdı....

Sınıf Rehberliği veya Kulübü Olan Öğretmenler 20 Saat Ek Ders Alacakken 19 Saat Ek Ders Alıyor Olabilirler

Sedat Değer yazdı 6.12.2018 21:02:59

Sınıf Rehberliği veya Kulübü Olan Öğretmenler 20 Saat Ek Ders Alacakken 19 Saat Ek Ders Alıyor Olabilirler

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat Değer yazdı...

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Sedat Değer yazdı 26.10.2018 18:30:45

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

MEB Mazeret Atamasında İl/İlçe Emrini Vererek Öğretmenleri Sevindirmeli

Sedat Değer yazdı 17.8.2018 16:07:05

MEB Mazeret Atamasında İl/İlçe Emrini Vererek Öğretmenleri Sevindirmeli

MEB Mazeret Atamasında İl/İlçe Emrini Vererek Öğretmenleri Sevindirmeli

MEB Doğudaki Öğretmene Teşvik İçin Hizmet Bölgelerini 3'ten 6'ya Çıkartıp Hizmet Puanlarını 30'dan 52'ye Çıkartmalı

Sedat Değer yazdı 15.8.2018 16:28:58

MEB Doğudaki Öğretmene Teşvik İçin Hizmet Bölgelerini 3'ten 6'ya Çıkartıp Hizmet Puanlarını 30'dan 52'ye Çıkartmalı

MEB Doğudaki Öğretmene Teşvik İçin Hizmet Bölgelerini 3'ten 6'ya Çıkartıp Hizmet Puanlarını 30'dan 52'ye Çıkartmalı

Ziya Selçuk LGS Kaosunu Gerçekten Çözmek İstiyorsa Tüm Sınavsız Yerleştirmeleri İptal Edip Yeniden Tercih Hakkı Vermelidir

Sedat Değer yazdı 7.8.2018 10:38:05

Ziya Selçuk LGS Kaosunu Gerçekten Çözmek İstiyorsa Tüm Sınavsız Yerleştirmeleri İptal Edip Yeniden Tercih Hakkı Vermelidir

Ziya Selçuk LGS Kaosunu Gerçekten Çözmek İstiyorsa Tüm Sınavsız Yerleştirmeleri İptal Edip Yeniden Tercih Hakkı Vermelidir

SORU-CEVAP - SORU SOR!
Askerlik yapıldıktan sonra eş durumu tayini için 1 yıl bağkur göstermelimiyim?

Miraç Kahraman 1.11.2018 09:05:17 tarihinde sordu:

Askerlik yapıldıktan sonra eş durumu tayini için 1 yıl bağkur göstermelimiyim?

İl Dışı ataması

İlknur yanık 29.5.2018 21:45:17 tarihinde sordu:

İl Dışı ataması

norm fazlalığı

emel yıldırım 29.5.2018 16:32:32 tarihinde sordu:

norm fazlalığı

doğu görevi

mustafa 29.5.2018 10:55:48 tarihinde sordu:

doğu görevi

Zorunlu hizmet

Mehmet Emin Sevgi 27.5.2018 23:28:23 tarihinde sordu:

Zorunlu hizmet

il içi

serdar çakmak 27.5.2018 12:23:19 tarihinde sordu:

il içi