Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar
Remixon
Dikkat! İl İçi Atamada Bu öğretmenler Sadece Zorunlu Hizmet sayılan Okulları Tercih Etmek Zorundalar

Dikkat! İl İçi Atamada Bu öğretmenler Sadece Zorunlu Hizmet sayılan Okulları Tercih Etmek Zorundalar

Tarih: 24 Mayıs 2018 14:48 Tekil Hit: 30.311

Dikkat! İl İçi Atamada Bu öğretmenler Sadece Zorunlu Hizmet sayılan Okulları Tercih Etmek Zorundalar

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER, il içi atamada zorunlu hizmeti ertelenmiş olsa dahi zorunlu hizmet yükümlülüğü olan öğretmenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek tercih de bulunurken zorunlu hizmet sayılan okulları seçmek zorunda oldukları konusunda uyardı ve nedenini hem duyuru hemde mevzuata göre tek tek sıraladı.

    İsteğe bağlı İl içi atamaya başvuracak öğretmenlerden bazıları MEBBİS ekranında zorunlu hizmet sayılmayan okullar açılsa dahi duyuru ve mevzuata göre sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etmek zorundular. Şöyle ki:

1)Zorunlu hizmet sayılmayan (1. 2. .3. hizmet alanı) okula mazeret  atamasıyla atanmış(sağlık,eş…vb) ve mazeretinden ötürü zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenen öğretmenler ( bu öğretmenler 3 yıllık çalışma şartı aranmadan da il içi atamaya başvurabiliyorlar),

2)Şu anki görev yaptığı zorunlu hizmet sayılmayan okuldaki (1.-2.-3. hizmet alanı) 3 yıllık görev süresinden dolayı zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okula yer değiştirmek zorunda olan, zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler,

3) Şu an zorunlu hizmet sayılmayan okulda (1, 2 ve 3 üncü hizmet alanı ) 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okula il içi tayin isteğinde bulunabilecek öğretmenler,

4)Zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6. hizmet alanı ) 3 yıllık çalışma süre şartını doldurduğu için isteğiyle il içi atamaya başvurmak isteyen öğretmenler,

      MEBBİS ekranında zorunlu hizmet  sayılmayan okullar açılsa dahi zorunlu hizmet sayılan okulları (4.5.-6. hizmet alanı) tercih etmek zorundalar.Aksi takdirde ataması yapılsa dahi mevzuata aykırı atama yapıldığı için fark edildiği anda atamaları iptal edilir ve zorunlu hizmet sayılan okullara atamaları yapılacak şekilde işlemler başlatılır.

     Yani zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler ( mazeretinden dolayı zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler dahil ) il içi atamada sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edip atanabilirler.

 

Neden İl İçi Atamada, Özür Durumundan Atanmış Dahil Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Bu Dört Tip Öğretmene Sadece Zorunlu Hizmet Olan Okullar Açılır?

 

*Duyuruya göre ;

  Öğretmenlerin 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;(a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,(b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,(c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,  istemeleri hâlinde,

   il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.”hükmüne göre;duyuru ile zorunlu hizmet yükümlülüğü olan öğretmenlerin zorunlu hizmet sayılan okullara (4.-5.-6. hizmet alanı olan okul) tayin isteyebilecekleri belirtilmiştir.

*Mevzuata göre ;

   Öncelikle zorunlu hizmet yükümlülüğü ve eş mazereti dahil mazeret durumu arasındaki hukuki gerçekliğe değinmek lazım. Bunun için de  özür grubu atamaları ile(eş özrü dahil)  bulunduğu yere ataması yapılan öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf olmadıklarının altını çizmek istiyorum.Bu öğretmen arkadaşların mazeretleri  devam ettikçe (evlilikleri devam etmesi …vb) zorunlu hizmet yükümlülükleri her sene ertelenir yani muaf olmazlar zorunlu hizmet yükümlükleri üzerilerinde devam eder.Şöyle ki:17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlıklı 45. Maddesinin 1. Fıkra ‘a’ bendinde yazılı bulunan “Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.” Hükmü gereği öğretmenlerin her sene mazeretlerinin devam ettirdiğini belgelendirmek şartı  ile zorunlu hizmet yükümlülükleri ertelenir. Yani bilinenin aksine eş veya sağlık özrü ile atanmış öğretmenler zorunlu hizmetten muaf olmaları söz konusu değil. Sadece zorunlu hizmet yükümlülükleri mazeretleri devam ettikçe her sene ertelenir.Dolayısıyla  bu arkadaşların zorunlu hizmet yükümlülükleri hala üzerlerinde durur.

    Zaten aynı yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı altındaki 43. Maddenin 3. FıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır.” hükmü ile 6. fıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri uyarınca mazeretleri sona eren öğretmenlerden  ilk il içi/dışı atama döneminde zorunlu hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu hizmet olan okullara tercih yapmaları istenir.Tercihlerine yerleştirilemeyenlerin ise resen atamaları gerçekleştirilir.Bunun sebebi ise dediğim gibi zorunlu hizmet yükümlülüklerinin hala üzerlerinde durmasıdır.(zorunlu hizmet olan okulda görev yapıyorsa yada zorunlu hizmetini tamamlamış ise böyle bir atamaya tabi tutulmazlar)

     Ayrıca aynı maddenin 4. Fıkrasında yazılı bulunan “ Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.”  Hükmü ile de özür durumundan atanan öğretmenler dahil zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler il içi veya il dışı atamada  (isteğe bağlı yer değişikliğinde) sadece zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okulları tercih etmek zorundalar.

    Altını çizerek belirtmek istiyorum ki; görüleceği üzere zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin (mazeretinden ötürü zorunlu hizmeti ertelense dahi) yer değişikliği (il içi,il dışı) isteğinde bulunurken zorunlu hizmet olan okullara tayin isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.

    Son olarak; Milli Eğitim Bakanlığımız zaten  aynı yönetmeliğin  “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı altındaki 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur.

     Yukarıda bahsettiğim mevzuat hükümlerinden dolayı eş mazereti dahil özür ataması ile atanan öğretmenin zorunlu hizmeti sadece ertelenir ve bu yüzden zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eder. Dolayısıyla mazeretinden dolayı zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler ile zorunlu hizmet yükümlüsü ve geri kalan zorunlu hizmetini başka okulda yerine getirmek isteyen  zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenler isteğe bağlı atama şekli olan il içi ile il dışı atamalarda sadece zorunlu hizmet olan okullar tercih edip atanabilirler.

Not: Bu durum sadece il içi atama için değil il dışı atama içinde geçerlidir.

 

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı                                                        
https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

 

 

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (2)
Ad Soyad * Güvenlik *

İ.b - 10 Temmuz 2018 00:49

2015 eylül atamasıyım sakarya da zorunlu hizmet olmayan okulda iki yıl çalıştım il içinde zorunlu hizmet olan okula geçtim okullar açılmadan kurum kapatıldı öğrencilerin taşımayla geldikleri diğer okula kadrom alındı. O okulda zorunlu hizmet bir yıl çalıştım sakarya da uç yıl çalışmış oluyorum ilde uç yıl çalışma şartını sağlamış oluyormuyum il dışında tercih hakkım olur mu?

Şeyma s. - 25 Mayıs 2018 09:14

Ben özür durumundan ozrumun olamadığı ilçeye ildisindan atanmistim daha sonra ayni ilcede daha uzak bir okula resen atandim, özrümün olduğu ilçede açık yok merkeze isteyememmi yani bana daha yakın olmasına ragmen. Saglik ozrunden atanmistim

DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
İl İçi Atamada Eşinden Dolayı Zorunlu Hizmeti Ertelenen Öğretmen Sadece Zorunlu Hizmet Sayılan Okulları Tercih Edebilir

Sedat Değer yazdı 22.5.2019 13:25:15

İl İçi Atamada Eşinden Dolayı Zorunlu Hizmeti Ertelenen Öğretmen Sadece Zorunlu Hizmet Sayılan Okulları Tercih Edebilir

İl İçi Atamada Eşinden Dolayı Zorunlu Hizmeti Ertelenen Öğretmen Sadece Zorunlu Hizmet Sayılan Okulları Tercih Edebilir

27 SORUDA 2019 YILI İL İÇİ ATAMANIN MERAK EDİLEN CEVAPLARI

Sedat Değer yazdı 20.5.2019 23:40:02

27 SORUDA 2019 YILI İL İÇİ ATAMANIN MERAK EDİLEN CEVAPLARI

27 SORUDA 2019 YILI İL İÇİ ATAMANIN MERAK EDİLEN CEVAPLARI

Eş Özrü Atamasında İkiside Köyde Çalışan Öğretmenler İlçe Merkezine Tayin İsteyebilir mi

Sedat Değer yazdı 9.4.2019 14:32:40

Eş Özrü Atamasında İkiside Köyde Çalışan Öğretmenler İlçe Merkezine Tayin İsteyebilir mi

Eş Özrü Atamasında İkiside Köyde Çalışan Öğretmenler İlçe Merkezine Tayin İsteyebilir mi

İstanbul İl MEM'in  “Öğretmeniyle Güzel İstanbul” projesi Eğitime Değer Katıyor

Sedat Değer yazdı 27.3.2019 12:27:59

İstanbul İl MEM'in “Öğretmeniyle Güzel İstanbul” projesi Eğitime Değer Katıyor

İstanbul İl MEM'in “Öğretmeniyle Güzel İstanbul” projesi Eğitime Değer Katıyor

Norm Fazlası Öğretmen İl Dışı Atamaya 3 Yılı Dolmasa Dahi Başvurabilir mi?

Sedat Değer yazdı 23.3.2019 01:17:40

Norm Fazlası Öğretmen İl Dışı Atamaya 3 Yılı Dolmasa Dahi Başvurabilir mi?

Norm Fazlası Öğretmen İl Dışı Atamaya 3 Yılı Dolmasa Dahi Başvurabilir mi?

Mazeretinin Devam Ettiğine Dair Belgeleri Okula Teslim Edemeyen Öğretmen Hemen  Tayin İstemek Zorunda Kalır mı

Sedat Değer yazdı 20.3.2019 11:41:36

Mazeretinin Devam Ettiğine Dair Belgeleri Okula Teslim Edemeyen Öğretmen Hemen Tayin İstemek Zorunda Kalır mı

Mazeretinin Devam Ettiğine Dair Belgeleri Okula Teslim Edemeyen Öğretmen Hemen Tayin İstemek Zorunda Kalır mı

SORU-CEVAP - SORU SOR!
Askerlik yapıldıktan sonra eş durumu tayini için 1 yıl bağkur göstermelimiyim?

Miraç Kahraman 1.11.2018 09:05:17 tarihinde sordu:

Askerlik yapıldıktan sonra eş durumu tayini için 1 yıl bağkur göstermelimiyim?

İl Dışı ataması

İlknur yanık 29.5.2018 21:45:17 tarihinde sordu:

İl Dışı ataması

norm fazlalığı

emel yıldırım 29.5.2018 16:32:32 tarihinde sordu:

norm fazlalığı

doğu görevi

mustafa 29.5.2018 10:55:48 tarihinde sordu:

doğu görevi

Zorunlu hizmet

Mehmet Emin Sevgi 27.5.2018 23:28:23 tarihinde sordu:

Zorunlu hizmet

il içi

serdar çakmak 27.5.2018 12:23:19 tarihinde sordu:

il içi