Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
öğretmen hakları ve hukuku 1
Dikkat! İl İçi Atamada Bu öğretmenler Sadece Zorunlu Hizmet sayılan Okulları Tercih Etmek Zorundalar

Dikkat! İl İçi Atamada Bu öğretmenler Sadece Zorunlu Hizmet sayılan Okulları Tercih Etmek Zorundalar

Tarih: 24 Mayıs 2018 14:48 Tekil Hit: 31.360

Dikkat! İl İçi Atamada Bu öğretmenler Sadece Zorunlu Hizmet sayılan Okulları Tercih Etmek Zorundalar

 

    İsteğe bağlı İl içi atamaya başvuracak öğretmenlerden bazıları MEBBİS ekranında zorunlu hizmet sayılmayan okullar açılsa dahi duyuru ve mevzuata göre sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etmek zorundular. Şöyle ki:

1)Zorunlu hizmet sayılmayan (1. 2. .3. hizmet alanı) okula mazeret  atamasıyla atanmış(sağlık,eş…vb) ve mazeretinden ötürü zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenen öğretmenler ( bu öğretmenler 3 yıllık çalışma şartı aranmadan da il içi atamaya başvurabiliyorlar),

2)Şu anki görev yaptığı zorunlu hizmet sayılmayan okuldaki (1.-2.-3. hizmet alanı) 3 yıllık görev süresinden dolayı zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okula yer değiştirmek zorunda olan, zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler,

3) Şu an zorunlu hizmet sayılmayan okulda (1, 2 ve 3 üncü hizmet alanı ) 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okula il içi tayin isteğinde bulunabilecek öğretmenler,

4)Zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6. hizmet alanı ) 3 yıllık çalışma süre şartını doldurduğu için isteğiyle il içi atamaya başvurmak isteyen öğretmenler,

      MEBBİS ekranında zorunlu hizmet  sayılmayan okullar açılsa dahi zorunlu hizmet sayılan okulları (4.5.-6. hizmet alanı) tercih etmek zorundalar.Aksi takdirde ataması yapılsa dahi mevzuata aykırı atama yapıldığı için fark edildiği anda atamaları iptal edilir ve zorunlu hizmet sayılan okullara atamaları yapılacak şekilde işlemler başlatılır.

     Yani zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler ( mazeretinden dolayı zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler dahil ) il içi atamada sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edip atanabilirler.

 

Neden İl İçi Atamada, Özür Durumundan Atanmış Dahil Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Bu Dört Tip Öğretmene Sadece Zorunlu Hizmet Olan Okullar Açılır?

 

*Duyuruya göre ;

  Öğretmenlerin 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;(a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,(b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,(c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,  istemeleri hâlinde,

   il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.”hükmüne göre;duyuru ile zorunlu hizmet yükümlülüğü olan öğretmenlerin zorunlu hizmet sayılan okullara (4.-5.-6. hizmet alanı olan okul) tayin isteyebilecekleri belirtilmiştir.

*Mevzuata göre ;

   Öncelikle zorunlu hizmet yükümlülüğü ve eş mazereti dahil mazeret durumu arasındaki hukuki gerçekliğe değinmek lazım. Bunun için de  özür grubu atamaları ile(eş özrü dahil)  bulunduğu yere ataması yapılan öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf olmadıklarının altını çizmek istiyorum.Bu öğretmen arkadaşların mazeretleri  devam ettikçe (evlilikleri devam etmesi …vb) zorunlu hizmet yükümlülükleri her sene ertelenir yani muaf olmazlar zorunlu hizmet yükümlükleri üzerilerinde devam eder.Şöyle ki:17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlıklı 45. Maddesinin 1. Fıkra ‘a’ bendinde yazılı bulunan “Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.” Hükmü gereği öğretmenlerin her sene mazeretlerinin devam ettirdiğini belgelendirmek şartı  ile zorunlu hizmet yükümlülükleri ertelenir. Yani bilinenin aksine eş veya sağlık özrü ile atanmış öğretmenler zorunlu hizmetten muaf olmaları söz konusu değil. Sadece zorunlu hizmet yükümlülükleri mazeretleri devam ettikçe her sene ertelenir.Dolayısıyla  bu arkadaşların zorunlu hizmet yükümlülükleri hala üzerlerinde durur.

    Zaten aynı yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı altındaki 43. Maddenin 3. FıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır.” hükmü ile 6. fıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri uyarınca mazeretleri sona eren öğretmenlerden  ilk il içi/dışı atama döneminde zorunlu hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu hizmet olan okullara tercih yapmaları istenir.Tercihlerine yerleştirilemeyenlerin ise resen atamaları gerçekleştirilir.Bunun sebebi ise dediğim gibi zorunlu hizmet yükümlülüklerinin hala üzerlerinde durmasıdır.(zorunlu hizmet olan okulda görev yapıyorsa yada zorunlu hizmetini tamamlamış ise böyle bir atamaya tabi tutulmazlar)

     Ayrıca aynı maddenin 4. Fıkrasında yazılı bulunan “ Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.”  Hükmü ile de özür durumundan atanan öğretmenler dahil zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler il içi veya il dışı atamada  (isteğe bağlı yer değişikliğinde) sadece zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okulları tercih etmek zorundalar.

    Altını çizerek belirtmek istiyorum ki; görüleceği üzere zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin (mazeretinden ötürü zorunlu hizmeti ertelense dahi) yer değişikliği (il içi,il dışı) isteğinde bulunurken zorunlu hizmet olan okullara tayin isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.

    Son olarak; Milli Eğitim Bakanlığımız zaten  aynı yönetmeliğin  “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı altındaki 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur.

     Yukarıda bahsettiğim mevzuat hükümlerinden dolayı eş mazereti dahil özür ataması ile atanan öğretmenin zorunlu hizmeti sadece ertelenir ve bu yüzden zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eder. Dolayısıyla mazeretinden dolayı zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler ile zorunlu hizmet yükümlüsü ve geri kalan zorunlu hizmetini başka okulda yerine getirmek isteyen  zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenler isteğe bağlı atama şekli olan il içi ile il dışı atamalarda sadece zorunlu hizmet olan okullar tercih edip atanabilirler.

Not: Bu durum sadece il içi atama için değil il dışı atama içinde geçerlidir.

 

 

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (2)
Ad Soyad * Güvenlik *

İ.b - 10 Temmuz 2018 00:49

2015 eylül atamasıyım sakarya da zorunlu hizmet olmayan okulda iki yıl çalıştım il içinde zorunlu hizmet olan okula geçtim okullar açılmadan kurum kapatıldı öğrencilerin taşımayla geldikleri diğer okula kadrom alındı. O okulda zorunlu hizmet bir yıl çalıştım sakarya da uç yıl çalışmış oluyorum ilde uç yıl çalışma şartını sağlamış oluyormuyum il dışında tercih hakkım olur mu?

Şeyma s. - 25 Mayıs 2018 09:14

Ben özür durumundan ozrumun olamadığı ilçeye ildisindan atanmistim daha sonra ayni ilcede daha uzak bir okula resen atandim, özrümün olduğu ilçede açık yok merkeze isteyememmi yani bana daha yakın olmasına ragmen. Saglik ozrunden atanmistim

DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

Sedat Değer yazdı 5.4.2020 03:14:17

5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

Koranavirüs Mücadelesinde MESLEK LİSELERİ LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

Sedat Değer yazdı 31.3.2020 01:23:06

Koranavirüs Mücadelesinde MESLEK LİSELERİ LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

Koranavirüs Mücadelesinde MESLEK LİSELERİ LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

28 Mart-1 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Öğretmen ve İdarecilere Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Ücretleri

Sedat Değer yazdı 28.3.2020 18:53:07

28 Mart-1 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Öğretmen ve İdarecilere Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Ücretleri

28 Mart-1 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Öğretmen ve İdarecilere Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Ücretleri

İdari İzindeki Öğretmen ve Yöneticilere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir Hangileri Ödenmez

Sedat Değer yazdı 28.3.2020 02:05:46

İdari İzindeki Öğretmen ve Yöneticilere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir Hangileri Ödenmez

İdari İzindeki Öğretmen ve Yöneticilere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir Hangileri Ödenmez

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Sedat Değer yazdı 11.2.2020 14:48:59

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Eş Özrüyle Atanan Öğretmen Boşanırsa Ne Olur

Sedat Değer yazdı 13.1.2020 01:13:23

Eş Özrüyle Atanan Öğretmen Boşanırsa Ne Olur

Eş Özrüyle Atanan Öğretmen Boşanırsa Ne Olur

SORU-CEVAP - SORU SOR!
Eş Özrü ile Ataması Çıkmayan Öğretmen Ücretsiz İzin Alma Hakkı ve Süresi

Nursel 19.1.2020 01:46:27 tarihinde sordu:

Eş Özrü ile Ataması Çıkmayan Öğretmen Ücretsiz İzin Alma Hakkı ve Süresi

İl Dışı Atandıktan Hemen Sonraki Eş durumu tayinine başvuru yapılabilir mi

Emine hılınç 17.1.2020 15:38:11 tarihinde sordu:

İl Dışı Atandıktan Hemen Sonraki Eş durumu tayinine başvuru yapılabilir mi

Eş tayini

Vahap Gül 17.1.2020 08:01:38 tarihinde sordu:

Eş tayini

23 ile tayin hakkı

Zehra nimet Dikicioğlu 16.1.2020 18:05:56 tarihinde sordu:

23 ile tayin hakkı

Toplu sözleşme

Nimet DAŞLI 16.1.2020 16:57:06 tarihinde sordu:

Toplu sözleşme

Norm Fazlası Öğretmen Belirlenirken Malul Gazi Yakını Öğretmene Pozitif Ayrımcılık Uygulanır mı

Ümit kırık 16.1.2020 13:22:41 tarihinde sordu:

Norm Fazlası Öğretmen Belirlenirken Malul Gazi Yakını Öğretmene Pozitif Ayrımcılık Uygulanır mı