Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
öğretmen hakları ve hukuku 1
Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Tarih: 26 Ekim 2018 18:30 Tekil Hit: 24.615

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Banka Promosyon İhale Komisyon üyelerinin hangi usulle kimlerden oluşacağını ve nasıl yapılacağını mevzuata göre açıkladım

Genel Başkan Sedat DEGER, Banka Promosyon İhale Komisyonunda kimlerin olacağının 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesiyle net ifadeyle hükme bağlandığını belirterek, milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulacak komisyonların nasıl kurulacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Değer açıklamasında, “Banka Promosyon İhale komisyonlarının  genelgenin 2. Maddesi gereği 3 kişiden oluşur.Ayrıca Banka promosyonları konulu 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesinde “… uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir” dendiği için banka promosyon çalışmalarından haberdar edilmesi için  Komisyondaki uygulamalar milli eğitim müdürlüklerinin panolarına ve internet sitesi yoluyla ilan edilir” ifadelerini kullandı.

 

Sedat DEGER, banka promosyon ihale komisyonları ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Banka Promosyon İhale Komisyonu 3 Üyeden oluşur”

Banka Promosyon Komisyonun kurulması 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesinde belirlenmiş olup “Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.” hükmü ile ifade edilmektedir.

Buna göre maddenin ilk cümlesinden de anlaşılacağı üzere komisyon 3 kişiden oluşturulması gerekmektedir.Dikkat edecek olursak ‘en az’ veya ‘en fazla’  ifadeleri bulunmayan bu hükümle ilgili birim için komisyonun 3 kişiden daha az veya daha fazla oluşturulamayacağı rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Bu Maddeye Göre Oluşturulacak 3 Kişilik komisyon üyeleri ise ;

1)  Komisyon, Milli Eğitimde Harcamadan sorumlu Yetkili başkanlığında kurulur. Harcamadan sorumlu yetkilisi, İllerde İl Milli Eğitim Müdürü İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürüdür. Fakat bazı durumlarda ise Üst yöneticinin belirleyeceği başka kişiler de olabilir( örneğin ilgili şube müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)

2) Komisyonun 2. Üyesi ise yetkili sendika temsilcisidir. Komisyonda yetkili sendika temsilcisinin bulunabilmesi için ise o kurumdaki ( tüm ilçede veya ilde ) görev yapan kurumun personelin en az % 10'unun sendikalı olma şartı var. Eğer tüm personelinin %10’u sendikalı değil ise Harcama yetkilisi tarafından görev yapanlar arasından herhangi bir personel üye olarak belirlenir.

 

Dipnot: Normal şartlarda Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan diğer komisyonlarda çoğunlukla kurumdaki en çok üyeye sahip  3 sendikadan temsilci bulunması esas iken Banka Promosyon İhale komisyonu için bahsettiğim genelge maddesiyle sadece yetkili sendika temsilcisinin bulunması istenmiştir.

3) Komisyonun üçüncü üyesi ise amir tarafından belirlenen kurumda görev yapan tüm çalışanlar arasından herhangi bir personel belirlenir.( örneğin ilçedeki bir okul müdürü veya öğretmen…)

Milli Eğitim Müdürlüklerinin genelge ve mevzuata uygun Banka Promosyon Komisyonunun kurulma esasları bu şekilde yapılması gerekmektedir.Devletin resmi iş ve işlemleri, kamu düzeninin sağlanması adına  yasa, kanun, yönetmelik ve ilgili genelgeler yürütülmektedi .Burada amaç  işlerin açık kapı bırakmadan işlerin  yapılmasıdır. O yüzden bu genelgeye göre de Banka Promosyon Komisyonunu 3 kişi olacak şekilde  Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulur.

“Banka Promosyon Komisyonu Uygulamaları Pano ve İnternet Sitesi Yoluyla İlan Edilir”

Ayrıca 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesindeki hüküm gereği promosyon komisyonunun uygulamalarının kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panolarına ve internet siteleri yoluyla aleniyet ilkesine riayet edilerek ilan edilmemesi gerekir. Yani Banka Promosyon Komisyonun uygulamaları hakkında bilgi almak isteyen kurum personeli gerek Milli Eğitim Müdürlüğünün panosundan gerekse internet site yolu ile bilgi sahibi olabilmelidir. Genelgenin hükmündeki amaç aynı zamanda, yürütülen komisyon iş ve işlemleri hakkında Milli Eğitim Müdürlüklerini zan altına bırakmadan, personellerin akıllarında sorular oluşturmadan tüm personelin gerekli bilgilere olduğu gibi rahatlıkla ulaşabilmesidir.

Kısacası Oluşturulan Banka Promosyon İhale komisyonu 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelge gereği üç üyeden oluşturularak komisyonun iş ve işlemleri Milli Eğitim Müdürlüklerinin personellerinin bilgi alabileceği şeffaf şekilde ilan edilmelidir.

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

Sedat Değer yazdı 5.4.2020 03:14:17

5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

Koranavirüs Mücadelesinde MESLEK LİSELERİ LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

Sedat Değer yazdı 31.3.2020 01:23:06

Koranavirüs Mücadelesinde MESLEK LİSELERİ LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

Koranavirüs Mücadelesinde MESLEK LİSELERİ LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

28 Mart-1 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Öğretmen ve İdarecilere Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Ücretleri

Sedat Değer yazdı 28.3.2020 18:53:07

28 Mart-1 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Öğretmen ve İdarecilere Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Ücretleri

28 Mart-1 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Öğretmen ve İdarecilere Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Ücretleri

İdari İzindeki Öğretmen ve Yöneticilere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir Hangileri Ödenmez

Sedat Değer yazdı 28.3.2020 02:05:46

İdari İzindeki Öğretmen ve Yöneticilere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir Hangileri Ödenmez

İdari İzindeki Öğretmen ve Yöneticilere Hangi Ek Ders Ücretleri Ödenir Hangileri Ödenmez

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Sedat Değer yazdı 11.2.2020 14:48:59

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Öğretmenin Çalıştığı Okul Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir?

Eş Özrüyle Atanan Öğretmen Boşanırsa Ne Olur

Sedat Değer yazdı 13.1.2020 01:13:23

Eş Özrüyle Atanan Öğretmen Boşanırsa Ne Olur

Eş Özrüyle Atanan Öğretmen Boşanırsa Ne Olur

SORU-CEVAP - SORU SOR!
Eş Özrü ile Ataması Çıkmayan Öğretmen Ücretsiz İzin Alma Hakkı ve Süresi

Nursel 19.1.2020 01:46:27 tarihinde sordu:

Eş Özrü ile Ataması Çıkmayan Öğretmen Ücretsiz İzin Alma Hakkı ve Süresi

İl Dışı Atandıktan Hemen Sonraki Eş durumu tayinine başvuru yapılabilir mi

Emine hılınç 17.1.2020 15:38:11 tarihinde sordu:

İl Dışı Atandıktan Hemen Sonraki Eş durumu tayinine başvuru yapılabilir mi

Eş tayini

Vahap Gül 17.1.2020 08:01:38 tarihinde sordu:

Eş tayini

23 ile tayin hakkı

Zehra nimet Dikicioğlu 16.1.2020 18:05:56 tarihinde sordu:

23 ile tayin hakkı

Toplu sözleşme

Nimet DAŞLI 16.1.2020 16:57:06 tarihinde sordu:

Toplu sözleşme

Norm Fazlası Öğretmen Belirlenirken Malul Gazi Yakını Öğretmene Pozitif Ayrımcılık Uygulanır mı

Ümit kırık 16.1.2020 13:22:41 tarihinde sordu:

Norm Fazlası Öğretmen Belirlenirken Malul Gazi Yakını Öğretmene Pozitif Ayrımcılık Uygulanır mı