Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar
öğretmen hakları ve hukuku 1
Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Tarih: 26 Ekim 2018 18:30 Tekil Hit: 23.596

Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER kaleme almış olduğu yazısında Milli Eğitim Müdürlüklerinde Oluşturulan Banka Promosyon İhale Komisyon üyelerinin hangi usulle kimlerden oluşacağını ve nasıl yapılacağını mevzuata göre açıkladı.

Genel Başkan Sedat DEGER, Banka Promosyon İhale Komisyonunda kimlerin olacağının 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesiyle net ifadeyle hükme bağlandığını belirterek, milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulacak komisyonların nasıl kurulacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Değer açıklamasında, “Banka Promosyon İhale komisyonlarının  genelgenin 2. Maddesi gereği 3 kişiden oluşur.Ayrıca Banka promosyonları konulu 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesinde “… uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir” dendiği için banka promosyon çalışmalarından haberdar edilmesi için  Komisyondaki uygulamalar milli eğitim müdürlüklerinin panolarına ve internet sitesi yoluyla ilan edilir” ifadelerini kullandı.

 

Sedat DEGER, banka promosyon ihale komisyonları ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Banka Promosyon İhale Komisyonu 3 Üyeden oluşur”

Banka Promosyon Komisyonun kurulması 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesinde belirlenmiş olup “Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.” hükmü ile ifade edilmektedir.

Buna göre maddenin ilk cümlesinden de anlaşılacağı üzere komisyon 3 kişiden oluşturulması gerekmektedir.Dikkat edecek olursak ‘en az’ veya ‘en fazla’  ifadeleri bulunmayan bu hükümle ilgili birim için komisyonun 3 kişiden daha az veya daha fazla oluşturulamayacağı rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Bu Maddeye Göre Oluşturulacak 3 Kişilik komisyon üyeleri ise ;

1)  Komisyon, Milli Eğitimde Harcamadan sorumlu Yetkili başkanlığında kurulur. Harcamadan sorumlu yetkilisi, İllerde İl Milli Eğitim Müdürü İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürüdür. Fakat bazı durumlarda ise Üst yöneticinin belirleyeceği başka kişiler de olabilir( örneğin ilgili şube müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)

2) Komisyonun 2. Üyesi ise yetkili sendika temsilcisidir. Komisyonda yetkili sendika temsilcisinin bulunabilmesi için ise o kurumdaki ( tüm ilçede veya ilde ) görev yapan kurumun personelin en az % 10'unun sendikalı olma şartı var. Eğer tüm personelinin %10’u sendikalı değil ise Harcama yetkilisi tarafından görev yapanlar arasından herhangi bir personel üye olarak belirlenir.

 

Dipnot: Normal şartlarda Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan diğer komisyonlarda çoğunlukla kurumdaki en çok üyeye sahip  3 sendikadan temsilci bulunması esas iken Banka Promosyon İhale komisyonu için bahsettiğim genelge maddesiyle sadece yetkili sendika temsilcisinin bulunması istenmiştir.

3) Komisyonun üçüncü üyesi ise amir tarafından belirlenen kurumda görev yapan tüm çalışanlar arasından herhangi bir personel belirlenir.( örneğin ilçedeki bir okul müdürü veya öğretmen…)

Milli Eğitim Müdürlüklerinin genelge ve mevzuata uygun Banka Promosyon Komisyonunun kurulma esasları bu şekilde yapılması gerekmektedir.Devletin resmi iş ve işlemleri, kamu düzeninin sağlanması adına  yasa, kanun, yönetmelik ve ilgili genelgeler yürütülmektedi .Burada amaç  işlerin açık kapı bırakmadan işlerin  yapılmasıdır. O yüzden bu genelgeye göre de Banka Promosyon Komisyonunu 3 kişi olacak şekilde  Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulur.

“Banka Promosyon Komisyonu Uygulamaları Pano ve İnternet Sitesi Yoluyla İlan Edilir”

Ayrıca 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesindeki hüküm gereği promosyon komisyonunun uygulamalarının kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panolarına ve internet siteleri yoluyla aleniyet ilkesine riayet edilerek ilan edilmemesi gerekir. Yani Banka Promosyon Komisyonun uygulamaları hakkında bilgi almak isteyen kurum personeli gerek Milli Eğitim Müdürlüğünün panosundan gerekse internet site yolu ile bilgi sahibi olabilmelidir. Genelgenin hükmündeki amaç aynı zamanda, yürütülen komisyon iş ve işlemleri hakkında Milli Eğitim Müdürlüklerini zan altına bırakmadan, personellerin akıllarında sorular oluşturmadan tüm personelin gerekli bilgilere olduğu gibi rahatlıkla ulaşabilmesidir.

Kısacası Oluşturulan Banka Promosyon İhale komisyonu 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelge gereği üç üyeden oluşturularak komisyonun iş ve işlemleri Milli Eğitim Müdürlüklerinin personellerinin bilgi alabileceği şeffaf şekilde ilan edilmelidir.

 

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı

Çok Okunanlar
YORUMLAR (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Ders Kitaplarının Poşetsiz Dağıtım İçin Yarı Yarıya Ödenek Gönderilsin MEB'in Kasasında da 12.5 Milyon TL kalsın

Sedat Değer yazdı 12.7.2019 17:15:04

Ders Kitaplarının Poşetsiz Dağıtım İçin Yarı Yarıya Ödenek Gönderilsin MEB'in Kasasında da 12.5 Milyon TL kalsın

Ders Kitaplarının Poşetsiz Dağıtım İçin Yarı Yarıya Ödenek Gönderilsin MEB'in Kasasında da 12.5 Milyon TL kalsın

Eğitim Fakülteleri Öğrenci Alımını Azaltıp Mevcut Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerine Yoğunlaşmalı

Sedat Değer yazdı 5.7.2019 14:01:37

Eğitim Fakülteleri Öğrenci Alımını Azaltıp Mevcut Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerine Yoğunlaşmalı

Eğitim Fakülteleri Öğrenci Alımını Azaltıp Mevcut Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerine Yoğunlaşmalı

LGS'de En Başarılı İl Muğla Oldu

Sedat Değer yazdı 24.6.2019 23:59:18

LGS'de En Başarılı İl Muğla Oldu

LGS'de En Başarılı İl Muğla Oldu

Bir Öğrenciye Yapılabilecek En Büyük Kötülük Öğretmeninin İdealistliğinin Öldürülmesidir

Sedat Değer yazdı 24.6.2019 12:01:23

Bir Öğrenciye Yapılabilecek En Büyük Kötülük Öğretmeninin İdealistliğinin Öldürülmesidir

Bir Öğrenciye Yapılabilecek En Büyük Kötülük Öğretmeninin İdealistliğinin Öldürülmesidir

2019 Yılı İl Dışı Atamada Öğretmenlerin Atamaya Esas Puanları Hangi Tarihe Göre Hesaplanıyor

Sedat Değer yazdı 12.6.2019 14:23:14

2019 Yılı İl Dışı Atamada Öğretmenlerin Atamaya Esas Puanları Hangi Tarihe Göre Hesaplanıyor

2019 Yılı İl Dışı Atamada Öğretmenlerin Atamaya Esas Puanları Hangi Tarihe Göre Hesaplanıyor

Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinden Bayram Mesajı

Sedat Değer yazdı 4.6.2019 17:58:20

Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinden Bayram Mesajı

Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinden Bayram Mesajı

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl içinde atanan öğretmenin 1 yıl süreyle eski çalıştığı ilçeye eş özrü isteyememesi

Mehmet gider 10.7.2019 14:15:38 tarihinde sordu:

İl içinde atanan öğretmenin 1 yıl süreyle eski çalıştığı ilçeye eş özrü isteyememesi

Öğretmen eş durumu özür tayini

Elif Fulya Kurtçu 10.7.2019 12:00:17 tarihinde sordu:

Öğretmen eş durumu özür tayini

Özel sektör çalışanı eşim doğum iznindeyken eş durumu tayini isteyebilir miyim ?

Serkan tirfil 10.7.2019 00:38:42 tarihinde sordu:

Özel sektör çalışanı eşim doğum iznindeyken eş durumu tayini isteyebilir miyim ?

Eş özrü

Sera Öztürk 9.7.2019 11:25:27 tarihinde sordu:

Eş özrü

Maaşsız izin

Fatih Okutan 7.7.2019 23:31:18 tarihinde sordu:

Maaşsız izin

İl İçi Eş durumu Atama

Beytullah Elbir 4.7.2019 23:20:04 tarihinde sordu:

İl İçi Eş durumu Atama