Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
US Yayınları Kitap Basımı
Hangi Öğretmenler Artırımlı Hizmet Puanı Alacak ve Geçmişe Dönük Uygulanacak mı?

Hangi Öğretmenler Artırımlı Hizmet Puanı Alacak ve Geçmişe Dönük Uygulanacak mı?

Tarih: 25 Haziran 2020 15:16 Tekil Hit: 19.467

Hangi Öğretmenler Artırımlı Hizmet Puanı Alacak ve Geçmişe Dönük Uygulanacak mı?

19 Haziran 2020 tarihli değişiklik sonrası artırımlı hizmet puanı uygulamasında yeni düzenlemeler olup kapsamı değiştirilmiş oldu. Bu değişiklikler sonrasında özellikle artırımlı hizmet puanı uygulamasından kimlerin faydalanacağı konusunda ve geçmişe dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususunda sorular geldiği için bu soruları mevzuat açıklaması ile dile getireceğim. Sedat DEGER/ Mevzuat Uzmanı

 

Soru: Hangi Öğretmenler Artırımlı Hizmet Puanı Alacak ve Geçmişe Dönük Uygulanacak mı ?

 

Cevap: Aşağıda, bir önceki hali ile 19 Haziran tarihli değişiklik sonrası yeni halini gösterdiğim üzere artırımlı hizmet puanı uygulamasında düzenlemeler olup kapsamı değiştirilmiş oldu. Bu durumda hangi öğretmenler ne kadar artırımlı hizmet puanı alacak ve geçmişe dönük uygulanacak mı göstermeye çalışacağım.

 

Önceki Hali : (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir

 

Yeni Hali : (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir."

Mevzuata eklenen yeni hükme göre;

1) Hükümde yazılı bulunan “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden” ifadesinden dolayı, artırımlı hizmet puanı uygulamasından

*Zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayanlar bu haktan yararlanacak olup,

*Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayanlar ( muaf olanlar ) ile şu an zorunlu hizmet yükümlüğünü yerine getirmeye devam edenler artırımlı hizmet puanı uygulamasından faydalanamaz.

2) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden,

  * Zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamladıktan sonra herhangi bir zorunlu hizmet sayılan okulda görev yapmaya devam edenlerin,

*Zorunlu hizmet yükümlülüklerini bitirdikten sonra, zorunlu hizmet sayılmayan(1.-2.-3. Hizmet alanı) bir okula atanıp çalışırken, daha sonrasında yine zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6.hizmet alanı) herhangi bir okula atanıp görev yapan öğretmenlerin,

  Hizmet puanları, her o anda görev yaptıkları zorunlu hizmet sayılan okulun hizmet puanının %50’si kadar artırımlı olarak hesaplanır.

Örnek 1: * 2. Hizmet bölgesi 6.hizmet alanı olan Şanlıurfa Ceylanpınar’daki Ceylanköyü İmam Hatip Ortaokulunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayan Ayşe öğretmen, İl dışı atamayla geldiği, 1. Hizmet bölgesi 6. Hizmet alanı olup yıllık olarak 18 Hizmet puanı sayılan Muğla’nın Milas ilçesindeki Ortaköy Ortaokulunda görev yaptığı her yıl 18 puanın üzerine 9 hizmet puanını da artırımlı olmak üzere 27 hizmet puanı alır.

* Ayşe öğretmen Ortaköy ortaokulunda 3 sene görev yaptıktan sonra, yine aynı ilçede olan ve 1. Hizmet bölgesi 4. Hizmet alanı olup hizmet puanı 14 puan olan Kıyıkışlacık ortaokuluna atandığında görev yaptığı her yıl 14 Puan yerine %50 artırımlı olarak 21 puan alır.

 

 Örnek 2: 3. Hizmet bölgesi 6.hizmet alanı olan ŞEHİT YARBAY MESUT KURU ORTAOKULU’nda zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra il dışı atama ile Muğla’nın Milas İlçesindeki Merkez ortaokuluna atanan Ahmet öğretmen görev yaparken norm fazlası olduğu için aynı ilçedeki 1. Hizmet bölgesi 6. Hizmet alanı olup 18 Hizmet puanı sayılan Ortaköy Ortaokulunda görev yapmaya başladığında, arada zorunlu hizmet sayılmayan okulda çalışmış olsa da, zorunlu hizmetini tamamladığı için ve tekrar zorunlu hizmet sayılan okulda çalışmaya başladığı için artırımlı hizmet puanı alır. Bu durumda ortaoköy ortaokulunda görev yaptığı her yıl için 18 puan yerine %50 artırımlı 27 hizmet puanı alır.

 

NOT: İdari hukuk esası gereği mevzuat değişiklikleri yayımlandıkları günden itibaren uygulanmaya başlayacağı için artırımlı hizmet puanı uygulamasının yeni halinden geçmişe dönük olarak faydalanamayacaktır. Fakat aksi durumu geçici madde de dile getirildiği için sadece şu an %100 artırımlı hizmet puanı alanlar yönetmelik değişikliği öncesi aldıkları %100 artırımlı hizmet puanını o okulda kaldıkları sürece almaya devam edecekler.

Dipnot : Yönetmeliğin aşağıda belirtmiş olduğum Geçici Madde 8’deki hükmünden dolayı artırımlı hizmet puanını  %100 artırımlı olarak alan öğretmenler aynı okulunda görev yaptığı sürece %100 artırımlı olarak hizmet puanı almaya devam edecek. Ama ne zaman ki başka bir okula geçerse bir daha %100 artırımlı hizmet puanı uygulamasından yararlanamaz.Eğer yine başka bir zorunlu hizmet sayılan bir okula geçerse %50 artırımlı hizmet puanı alırlar.

Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

 

19 HAZİRAN 2020 TARİHLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK

 

 

19 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31160

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile 40 ıncı maddede belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(9) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir.

Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (5)
Ad Soyad * Güvenlik *

Ayşe Sönmez - 20 Ağustos 2020 12:24

Merhaba hocam peki kadrolu müdür yardımcıları artırımlı hizmet puanı alabiliyor mu?

Cihan Cantimur - 03 Ağustos 2020 09:25

İyi günler. Benim zorunlu hizmetim 21.09.2017 tarihinde tamamlandı. Bu tarihten sonra 2018 Aralık ayında yüne zorunlu hizmet olan bir okula geçtim. 2018 Aralık ile 19 haziran 2020 tarihleri arasında gmrev yaptığım süre için 2015te yürürlüğe giren eski atama yer değiştirme yönetmeliğine göre artırımlı hizmet puanı alma hakkım var mı . Eğer varsa ilçe milli eğitim bunu Mebbise işlememiş. Bu durumda ne yapmsm gerekiyor, yardımcı olabilir misiniz

Logar Kapakçı - 02 Temmuz 2020 03:30

Hiç haddi olmadığı halde öğretmenler üzerinden çirkin yorum yapıp sadece uzaktan laf atabilme özelliğine sahip Fatih Veli beyi(!) yattığım yerden alkışlıyorum. Malum yattigimiz yerden para aldığımız için, alkışı da yattığımız yerden yapıyoruz.

Cihan Süze - 25 Haziran 2020 21:36

Yani 2010 yılı Mayıs ayında gelen yönetmelik ile Zorunlu Hizmet Affına uğrayanlar ek puandan hiçbir şekilde yararlanamayacak değil mi Sedat Hocam?

Fatih Veli - 25 Haziran 2020 15:47

Hiç bir hizmet vermeden ekders ücreti alan ve toplumun bozulmasına her şekilde katkı sunan değerli öğretmenlerimize her fırsatta para vermeye çalışan hükümetimizi ayakta alkışlıyorum.

DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Sedat Değer yazdı 3.11.2020 15:52:38

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Sedat Değer yazdı 28.10.2020 18:31:39

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Sedat Değer yazdı 23.10.2020 17:18:36

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Sedat Değer yazdı 22.10.2020 15:07:36

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Sedat Değer yazdı 20.10.2020 16:09:26

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Sedat Değer yazdı 19.10.2020 16:07:15

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

NAZMİYE ŞAHAN 30.8.2020 13:55:52 tarihinde sordu:

İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

Büşra öger 30.8.2020 13:37:07 tarihinde sordu:

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

15 gün mehil süresi hakkında

Mehmet YÜKSEK 30.8.2020 13:24:54 tarihinde sordu:

15 gün mehil süresi hakkında

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Necmi ÇELİK 29.8.2020 22:04:27 tarihinde sordu:

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Tarık dağ 16.8.2020 13:21:10 tarihinde sordu:

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir

YUSUF TOLGA teke 14.8.2020 16:06:01 tarihinde sordu:

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir