Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
US Yayınları Kitap Basımı
41 Soruda 2020 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuruları

41 Soruda 2020 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuruları

Tarih: 04 Ağustos 2020 19:30 Tekil Hit: 24.724

41 Soruda 2020 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuruları

Bilindiği üzere Öğretmenlerin 2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru yayınlandı. Bu duyuruya göre başvuru yapmak isteyen tüm öğretmenler, merak ettikleri tüm soruların cevaplarını,   hazırlamış olduğum  41 soruya cevap şeklinde kaleme aldığım bu yazıda bulabileceklerdir.

  Her atama döneminde olduğu gibi 2020 yılının iller arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağım.

Soru 1) Öğretmenlerin 2020 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin başvuruları;

a)Hangi tarihler arasında alınacak,

b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak,

c) Ataması yapılan öğretmenler ilişiklerini ne zaman kesilebilecek?

Soru 2:  İl içi atama başvuruları ile atanıp yer değiştiren öğretmen il dışı atamalarına başvurabilecek  mi?

 

Cevap : 2020 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, aynı atama döneminde oluşacak mazeret ataması hariç başka bir yer değiştirme isteğinde bulunamayacağı için  iller arası yer değiştirme başvurusuna da başvuruda bulunamazlar. Yani 2020 yılı il içi başvurusu ile ataması yapılan öğretmen 2020 yılı il dışı atama başvurusunda bulunamaz.

 

Bakınız : http://www.sedatdeger.com/makale-189-il-ici-atamaya-basvuran-ogretmen-il-disi-atamaya-basvurabilir-mi.html

Soru 3: Doğuya gitmek isteyen öğretmenler için 3 yıl çalışma şartı aranmakta mıdır?

 

Cevap : Duyurunun “D” bölümü olan “23 il kapsamında Yapılacak Başvurular” başlığındaki hüküm şu şekildedir;

 

1. Duyuruya ekli Ek- 1 23 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

 3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacağından bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir.

 

Bu hükümler doğrultusunda duyrunun ekinde yer alan illerin dışında görev yapıp ek-1 listede bulunan 23 tane il’e il dışı atama ile gitmek isteyen öğretmenlerde 3 yıl çalışma şartı aranamamaktadır.

 

Doğuya gitmek isteyen öğretmenlerde 3 yıl çalışma şartı aranmasın diye üç sene önce yazı kaleme alarak öneride bulunmuştum ki eveleki sene yer değiştirme dönemi dışında valiliklere gönderilen yazı ile bu şekilde hak tanınarak bu yönde ilk uygulamaya imza atılmıştı.Hemen ardından da 2029 yılı il dışı atama başvurularında da 3 yıl şartı aranmadan 23 il’e atanma hakkı tanınmıştı. 2020 yılı il dışı atama duyurusuna da beklendiği gibi doğudaki illere tayin olmak isteyen öğretmenlerde 3 yıl çalışma şartı aranmayacağına dair hüküm eklendi.Böylece bundan sonrada bu yönde uygulamaya devam edileceğini söyleyebiliriz.

 

3 Yıl Önceki Yazıma Bakınız : http://www.sedatdeger.com/makale-114-batidan-doguya-atanmak-isteyen-ogretmenlerde-3-yil-calisma-sarti-aranmasin.html

 

3 yıl çalışma şartı aranmadan başvuracağı iller şu şekilde :

Ek -1

23 İl Listesi

1 Adıyaman 2 Ağrı 3 Ardahan 4 Batman 5 Bingöl 6 Bitlis 7 Diyarbakır 8 Elazığ 9 Erzincan 10 Erzurum 11 Gaziantep 12 Hakkari 13 Iğdır 14 Kars 15 Kilis 16 Malatya 17 Mardin 18 Muş 19 Siirt 20 Şırnak 21 Şanlıurfa 22 Tunceli 23 Van

Soru 4: Öğretmenlerin, 2020 yılı il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için kaç yıl çalışması gerekir?Bu süre hangi öğretmenler için geçerlidir?

Cevap :*Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin birinci fıkrasındaki “Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.” hükmü ile

*Öğretmenlerin 2020 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusu’nun A Bölümü  2. Maddesindeki “31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,” hükmü ,

* Duyurunun aynı bölümündeki 3. maddesindeki “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,”

hükümlerine göre;

(1) İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bulunduğu il’de toplam 3 yıl çalışmış olma şartı istenmektedir,

(2)3 yıl Sözleşmeli öğretmen olarak çalıştıktan sonra kadroya geçmiş öğretmenlerden ise,31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 1 yıl kadrolu öğretmen olarak çalışmış olma şartı istenmektedir.

Örnek: 31 Aralık 2019 tarihinde kadroya geçmiş ve fiilen aralıksız kadrolu öğretmenlik yapan öğretmen il dışı atamaya başvuru yapabilir.

 

Soru 5: İller arası yer değiştirmeye başvurabilmek için aranan 3 yıllık hizmet süresi aynı okul için mi yoksa il içindeki toplam süre için mi geçerlidir?

Cevap: İller arası yer değiştirmelere başvurma hakkına sahip olabilmek için il içi yer değiştirme başvurularında aranan “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esasına dayanmaktadır. Yani 3 yıl sürenin hesabında farklı farklı okullar dahi olsa aynı ilde yapılan göreve bakılmaktadır.

Soru 6: Öğretmenler il Dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler mi?

Cevap: Evet ama bazı şartları var. Şöyle ki;

 *Duyurunun B bölümü “Başvuru” başlığındaki  5.3. Maddesindeki  “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlara, görev yaptıkları il ve diğer illerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları, açılacaktır” Hükmüne göre mazeret atamasıyla atanmış ve zorunlu hizmet yükümlüsü olup şu anki okulu zorunlu hizmet kapsamında olmayan öğretmenler bulunduğu il’deki (il içindeki) zorunlu hizmet sayılan okulları da tercih edebilecek.

* Ayrıca “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümü 1. Maddesinde yazılan “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, istemeleri halinde il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre zorunlu hizmet sayılmayan okulda görev yapan ve zorunlu hizmet sayılmayan okulda görev yapan öğretmenler, bulundukları il’deki zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etmek kaydıyla 3 yıl şartı da istenmeden başvuruda bulunabilirler.

*Aynı bölümün 3. Maddesindeki “Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken görev yaptıkları eğitim kurumları Ocak 2020 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre, okulu Ocak 2020’de zorunlu hizmet kapsamında değilken zorunlu hizmet kapsamına alınan öğretmenler zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etmek kaydıyla il içindeki okulları 3 yıl şartı aranmadan tercih edebilirler.

Kısacası; Zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenler (mazeretinden dolayı ertelenenler dahil) eğer okulu zorunlu hizmet değilse, il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları 3 yıl çalışma şartı da aranmadan tercih edebilirler. Ayrıca okulu ocak 2020’de zorunlu hizmet kapsamına alınan öğretmenler il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları da 3 yıl çalışma şartı da aranmadan tercih edebilirler.

Soru 7: Geçen yıl il içi atamayla yer değiştirmiş öğretmen bu yıl il dışı atama isteğinde bulunma hakkına sahip mi yoksa geçen yıl il içiyle atandığı okulda 3 yıl görev yaptıktan sonra mı il dışı atama isteğinde bulunabilecek?

Cevap : Öğretmenlerin 2019 Yılı(geçen yıl) İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 11.maddesindeki “İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde; İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır” hükmü ile MEB Atama yer değiştirme yönetmeliğine göre isteğe bağlı atamayla atanan öğretmen sadece bir atama dönemi geçmedikçe isteğe bağlı atama isteğinde bulunamayacağı için yani bu sene isteğe bağlı atamaya herhangi bir engel bulunmadığı için;il dışı atamada da “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esası olduğu için öğretmenlerin il içiyle atandığı okulda 3 yıl beklemesine gerek yok yani  1 yıl sonundaki ilk il dışı atamaya başvuru yapabilirler ki bu yüzden geçen sene il içinde atanan öğretmen il dışı atamaya başvurabilir yeterki o ildeki üç yıl çalışma süresi dolsun.

Soru 8: 2020 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için hizmet süresine esas tarih olarak hangi tarih baz alınıyor?

Cevap : (Bu seneye mahsus olmak üzere) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde toplam en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar 2020 Yılı iller arası ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.

Soru 9: İller arası ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaya esas  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Cevap: Duyurunun “G” bölümü  “Atamalar” başlığı 1. Maddedeki  “Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.” Hükmüne göre öğretmenlerin il dışı atamaları için hizmet puanının hesaplandığı esas tarih 10 ağustos 2020’dir .Yani il dışı atamaya başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları 10 ağustos 2020 tarihi itibariyle hangi puan ise o şekilde hesaplanmaktadır.

Soru 10: İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı atamalarda kaç tercih hakkı var?

Cevap: Öğretmenler, İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği başvurularında en çok 40 (kırk) eğitim kurumu tercih edebilecektir.

Ayrıca duyurudaki “öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.” Hükmüne göre 41. Şıkkı da işaretleyerek tercih ettiği bir ildeki herhangi bir  boş kalan okula atamasının yapılmasını isteyebilir. Ama 41’i işaretleyebilmesi için buradaki şart 40 tane tercihi yapmasıdır , yani 40 tercih yapmadan 41. Tercih işaretlenemez.

Soru 11 : Atamalar yapılırken aynı okulu tercih eden öğretmenlerin puanlarının eşit olması durumunda kimin önceliği var?

Cevap: Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır ve tercihlere yerleştirmeler yapılırken hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana yani öğretmenliğe daha erken göreve başlayan öğretmene öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

Soru 12 : Norm fazlası olarak kendi tercihleri dahil  önceden yer değiştirmiş öğretmenlerde yeni okulunda 3 yıl görev yapma şartı aranır mı, İl Dışı atama isteğinde bulunması için şartlar nelerdir ?

Cevap: İl dışı atama hakkı için aynı ilde 3 yıl çalışma şartı arandığı için norm fazlası olup il içinde yer değiştiren öğretmenlerin zaten eski ve şimdiki okulundaki görev sürelerinin toplamına bakılarak aynı ildeki 3 yıl çalışma şartına bakıldığı için norm fazlası olduğu ve il içiyle atandığı yeni okulundaki toplam süre 3 yıl oluyorsa il dışına başvurabilir.

Ayrıca duyurunun “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” bölümü 3. Maddesinde yazılı bulunan “Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen iller arası görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.” Hükme göre norm fazlası olarak veya hizmetin gereği (soruşturma) kendi tercihi ile yada re’sen illerarası görev yeri değişen öğretmenlerin bir önceki ildeki okulundaki çalışma süresi ile şimdiki okulundaki çalışma süresi beraber değerlendirilir ve bu iki sürenin toplamı 3 yıl yapıyorsa il dışı atamaya başvuru yapabilir.

Örnek: Kütahya’da 2 yıl 10 görev süresi var iken 2020 yılı  haziran ayında hizmetin gereği olarak Manisa iline atanan öğretmen 31 aralık  2020 tarihi itibari ile Kütahya ve manisa ilindeki çalışma süresi toplam 3 yıl şartını sağladığı için il dışı atamaya başvuru yapabilir.

 

Soru 13: İller arasına başvurmak için illa 3 yıl çalışmak mı gerekiyor, hangi öğretmenler 3 yıl çalışmasa da il dışı atamalarına başvurma hakkına sahip?

 Cevap: 2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun Ç. Bölümü “Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” başlığı altında;

 “ 1. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, istemeleri halinde il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına,

2. Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar istemeleri halinde, (Not :Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)

3. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken görev yaptıkları eğitim kurumları Ocak 2020 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına,

4. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,

5. Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Denilerek ;

 **Zorunlu çalışma yükümlüsü olup zorunlu hizmet sayılmayan okulda görev yapan öğretmenler ,

 **Sağlık ve eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan (1-2-3. Hizmet alanlar) okulda görevli öğretmenler,

**Okulu zorunlu hizmet kapsamında değilken ocak 2020’de zorunlu hizmet kapsamına alınan öğretmenler,

 *Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,

 * Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayan öğretmenler,

 * Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmen kadrosuna atanan ve norm kadro fazlası öğretmenler (1 yıl kadrolu çalışma süresi aranmadan),

 * Okul müdürü veya müdür yardımcılarından öğretmen olarak iller arası atanmak isteyenler,

 *Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları okulunda tamamlayan veya 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenler,

      Üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il dışı atama isteğinde bulunabileceklerdir. Ayrıca ** işaretinde tanımlı olan öğretmenler il içindeki okulları da 3 yıl çalışma şartı aranmadan tercih edebilirler.                                                                                                                

Soru 14: Hangi durumlarda başka İllerde görev yapılan sürelerin toplamı da 3 Yıllık süre hesabında eski ili ve şimdiki ildeki çalışma süresi birlikte değerlendirilmektedir ?

Cevap :2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme klavuzunun “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” bölümündeki 2. Ve 3. Maddesinde yazılı bulunan;

“*Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

* Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen iller arası görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir “

hükümlerine göre ;

* Norm fazlası olarak isteğiyle veya re’sen farklı bir ile atanan öğretmenlerin,

*Hizmetin gereği (soruşturma) olarak isteğiyle veya re’sen ataması başka ile yapılan öğretmenlerin,

*Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği (soruşturma) olarak farklı ile atanan ama yargı kararıyla eski görev yerine dönen öğretmenlerin,

  Eski görev yerindeki ve yeni görev yerindeki (iller) hizmet süreleri 3 yıllık çalışma süresi olarak birlikte hesaplanır.

 

     Not: 3 yıl içinde il dışına atanıp görevine başlayan ama atamasının gerek yanlış olmasından kaynaklı gerekse idarenin hatasından dolayı yanlış atamanın tespit edilmesi gibi bazı durumlardan ötürü eski iline geri dönen öğretmenler ile soruşturma ile başka ile atanıp yargı kararı ile eski yerine iade edilen öğretmenin 3 yıllık süre hesabında geri döndürüldüğü ilde geçen ve şimdiki ildeki toplam süre birlikte hesaplanıyor.Ayrıca soruşturma ile başka ile gönderilen öğretmen eski iline 3 yıl geçtiyse ancak atama isteğinde bulunabilir yoksa  3 yıl geçmedikçe eski iline atama isteğinde bulunamaz.

 

Soru 15 : Şartları taşımasına rağmen İl dışı atama başvurusu kaydedildikten sonra öğretmenin başvurusunun onaylanmaması mümkün mü,onaylanmaması halinde sorumluluk kime ait ?

Cevap: Duyurudaki “. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.” hükümlerine göre ;

    Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır diyerek bu konuda sorumluluğun okul,ilçe ve illerde olduğu ifade edilmiştir. Ama duyurudaki B Başvuru bölümü 10. Maddedeki “İller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır” hükmüne göre her şeye rağmen başvuruyu öğretmenin tercihini yaptıktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamak için önlemi almak babında okul yöneticisine haber vermesi gerekmektedir.

Soru 16: İl Dışı atama başvuru dönemi içinde başvurular bitmeden (6 ila 10 Ağustos) yer değiştirme başvurusunu kaydettikten sonra öğretmenler başvurusunu iptal ettirebilirler mi?

Cevap:Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Aynı zamanda duyurunun Başvuru bölümünün 12. Maddesindeki “Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.” Hükmü uyarınca öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan (6 ila 10 Ağustos) eğitim kurumu yöneticiliklerinden dilekçe vererek başvurusunu iptal ettirebilirler.

 Ayrıca, başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur denilmektedir. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir.

Soru 17 : İl dışı atama sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenler atamasını iptal ettirebilirler mi ? Ettirebilirlerse hangi öğretmenlerin iptal ettirme hakları var şartları nelerdir?

Cevap:Ataması yapılan öğretmenlerin atamasını iptal ettirme hakları bulunmamaktadır fakat ;

Duyurunun “Dikkat Edilecek Hususlar”  bölümü 13. maddesindeki “İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” Hükmüne göre; İl dışı ataması çıkan öğretmenin sonrasında mazereti oluşursa ve ilişiğini kesmemiş ise il dışı atamasını iptal edebilir.

  Aynı zamanda aynı bölümün 2. Maddesinde yazılı bulunan” Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” Hükmüne göre,  İl dışı atama iptali yapılmayacak diye MEB tarafından emir altına alınmış ve öğretmenlere gerekli uyarı yapılmış. Hatta MEB ayrıca sonradan mazereti oluşmuşsa görev yerinden ayrılmamış olması kaydıyla ve eşinin de yaz dönemi mazeret atama başvurularında ataması çıkmaması durumunda il dışı atama sonucunu iptal edeceğini hüküm altına almıştır. fakat sonradan oluşan mazeretinden dolayı iptal ettiren öğretmenin okulunda norm kadro yoksa ister hizmet puanı düşük yada en yüksek puanı olsun hizmet puanına bakılmaksızın okulunda norm fazlası olarak değerlendirileceğini ifade etmiştir.

Soru 18 : Her ikiside aynı yerde görev yaparken evli öğretmenlerden sadece birinin il dışı başvurusu ile ataması çıkması veya her ikisinin de farklı yerlere ataması yapılan öğretmenlerin durumu nasıl değerlendirilir?

 Cevap : Duyurunun,

* Duyurunun “Dikkat Edilecek Hususlar”  bölümündeki 4. Maddedek, “Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir” Hükmüne göre ;

(*) Her ikisinin de ataması farklı illere çıkan öğretmenlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler mazeret ataması ile eşinin bulunduğu ile atama isteğinde bulunabilir. Buradaki önemli husus farklı ile atanan eşinin yanına gitmek isteyen öğretmenin görev yerinden ayrılmamış olarak atamasını iptal ettirmesidir. Aynı ilin farklı ilçelerine atanan evli öğretmenlerden biri atandığı ilçede göreve başladıktan sonra mazeret ataması ile aynı ildeki eşinin bulunduğu ilçeye atama isteğinde bulunabilir. Buradaki önemli husus ise il dışı atama ile aynı ilin  farklı ilçeye atanan evli öğretmenlerin her ikisi de ilişiklerini kesip yeni görev yerlerinde başladıktan sonra arasından birinin mazeret atamasına başvurabilmesidir.

   Not : Eşlerden birinin il dışı ataması çıkarsa, diğer öğretmen olan eşin mazeret atamasına başvurabilmesi için, istemesi halinde mazeret atamalarına kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilir.Eğer mazeret atamasında eşinin ataması çıkmazsa il dışı ataması yapılan öğretmen atamasını iptal ettirebilir fakat önceki görev yerinde norm bulunmazsa hizmeti puanına bakılmaksızın norm fazlası olarak değerlendirilecek,

Soru 19: İl dışı atamayla atanan öğretmen yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurabilir mi?

Cevap : Yukarıda da dile getirdiğim hüküm gereği eğer atandıktan sonra özür durumu mevcut ise evet başvurabilirler.

SORU 20 : Çalıştığı okul ,Zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz(1-2-3 hizmet alanı)iken zorunlu çalışma yükümlülüğüne alınmış okula(4-5-6 hizmet alanı) dönüştürülen öğretmenler iller arası atamaya başvurabilecek mi?

Cevap: Duyurudaki “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümü 3. Maddesindeki   “Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2020 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre;

Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2020 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

Not : Geçen yıl veya daha önceki yıllarda aynı durumda olan yani zorunlu hizmet sayılmazken okulu zorunlu hizmet kapsamına alınan okullardaki öğretmenler sadece o yıl bu hakkı kullanabilecekleri için kısacası hakları geçtiği için bu yılki bu haktan faydalanamazlar.

SORU 21:  3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenler tespit edilmez veya öğretmenlere haber verilmez ise ve öğretmen de bundan dolayı il dışı atamasına başvurmaz ise ne olur?

 

Cevap : Bu sene pandemiden dolayı tüm zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülükleri 2021’e kadar ertelendiği için bu dönem zorunlu hizmet yükümlüsü olan veya ertelemek için belgelerini vermemiş olan öğretmenler zorunlu hizmet yükümlülüğü sayılan okullara tercih etmek zorunda değiller.

 

SORU 22: Özür durumu biten veya belgeleyemeyenler  il dışına başvurmak zorunda mı?

 

Cevap :Bu sene pandemiden dolayı tüm zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülükleri 2021’e kadar ertelendiği için bu dönem zorunlu hizmet yükümlüsü olan veya ertelemek için belgelerini vermemiş olan öğretmenler zorunlu hizmet yükümlülüğü sayılan okullara tercih etmek zorunda değiller.

Not : Normalde yönetmeliğe göre aşağıda belirtmiş olduğum şekilde olduğunu unutmamaız gerek. O yüzden bir dahaki sene yine aşağıda belirtmiş olduğum yönetmelik hükümlerinin işleyeceğini unutmamamız gerekir. Çünkü zorunlu hizmet yükümlülüğünün bir sene tüm öğretmenler için ertelenmesi sadece bu seneye özgü bir işlemdir.

 

Mevcut ve bu sene uygulanmayacak mevzuat : Özür Durumundan Atanan Öğretmenin Mazereti Sürdükçe Zorunlu Hizmeti Ertelenir.17 Nisan 2015 CUMA günü 29329 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlığı altındaki 45. Maddenin 1. Fıkra “a” bendindeki “Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.” hükmüne göre Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunup mazeretinin bulunduğu il veya ilçeye atananlardan sağlık veya eş özrünün devam ettiğini belgelendirenler her yıl zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir.

 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. madde 3. FıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır” hükmü ile 6. FıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri gereği zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlerden özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler(mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde), ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere atama başvurusunda bulunmak zorundalar.

Ayrıca duyurunun 4. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirmek üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı 2 bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır” hükmü ile de mazereti sona eren öğretmenin zorunlu hizmet sayılan okula atanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Not : Mazereti sona eren öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan okulda (1.-2.-3. hizmet alanı )İl İçindeki zorunlu sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okulları da tercih edebilirler.

 

Zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri il dışı atama şeklinden farklı olup aynı anda başvuruların alınmasından dolayı da birçok eğitimci tarafından karıştırılmaktadır. Bu yüzden öncelikle “il dışı atama” ve “zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı atamalarının” birbirinden farklı olduğunun ayrımına varmak gerekiyor. Bunun için de 17 Nisan 2015 CUMA günü  29329 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler başlığındaki 43 maddesini incelemek gerekir.Bu madenin  4. Fıkrasında yazılı bulunan “Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Hükmü gereği zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini devam ettirebilmesi adına il dışındaki kurumlar ile beraber il içindeki zorunlu hizmet sayılan (4-5-6. Hizmet alanı) okulları da tercih edebilme hakları MEB tarafından yasal olarak tanınmıştır.

 

SORU 23:  İkisi de öğretmen olan eşlerden ikisinin de ataması çıkarsa il dışı atamalardan sonra özür durumuna başvurabilir mi,şartları nelerdir?

 

Cevap : İkisi de öğretmen olan öğretmenler eğer ;

 

* Farklı illere atanandıysa Öğretmen eşlerden biri  görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirip  eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il’e eş özründen tayin isteyebilir

 

*Aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, eşlerden biri il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.( B Bölümü madde 6)

 

SORU 24: İl dışı atamayla atanan öğretmen ayrıldığı il’e yaz dönemi mazeret ataması ile  tekrar tayin isteyebilir mi ?

 

Cevap : İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaklardır.

SORU 25:Her ikisi de il dışı atamaya başvuran öğretmenlerden yalnız birinin ataması çıkarsa diğer ataması yapılmayan öğretmenin durumu ne olacak ?

 

Cevap : Ataması çıkmayan öğretmen farklı il’e ataması yapılan eşinin bulunduğu ile yaz dönemi eş mazereti atamasına başvurma hakkına sahip olur.

Soru 26: Hangi çalışma süreleri 3 yıllık çalışma süresinden sayılır?

Cevap: 3 yıllık görev süresinin bulundukları eğitim kurumlarında fiilen yani okulda geçirmesi gerekiyor  fakat bazı hallerde de “bulunduğu eğitim kurumunda 3 yıl çalışma “şartı delinebilmektedir.

    3 Yıllık çalışma sürenin hesabında,

  *Sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler,

   *Asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil,(acemi kısmı hariç)

   *fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler,

* Norm fazlası olarak isteğiyle veya re’sen farklı bir ile atanan öğretmenlerin, Eski görev yerindeki ve yeni görev yerindeki (iller) hizmet süreleri

*Hizmetin gereği (soruşturma) olarak isteğiyle veya re’sen ataması başka ile yapılan öğretmenlerin, Eski görev yerindeki ve yeni görev yerindeki (iller) hizmet süreleri

*Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği (soruşturma) olarak farklı ile atanan ama yargı kararıyla eski görev yerine dönen öğretmenlerin, Eski görev yerindeki ve yeni görev yerindeki (iller) hizmet süreleri

     görev süreleri birlikte değerlendirilir ve sürelerinin toplamı 3 yıl çalışma süresinin içinde sayılır.

SORU 27: Hangi haller 3 yıllık sürenin hesabından sayılmaz ?

 

Cevap : **Aylıksız izinli geçen süre (kısa dönem askerlik,ücretsiz doğum izni …vb)

 

        **Eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık hizmet sürelerinden sayılmaz.

 

Soru 28: Kısa Dönem Askerlik 3 yıllık çalışma süresinin hesabında sayılıyor mu ?

Cevap : Kısa dönem askerlik için ücretsiz izin alındığı için yani  fiili olarak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlerin çalışma süresinden sayılmamaktadır,bu yüzden kısa dönem askerlik olan 6 ay,3 yıllık çalışma süresinin içinde sayılmamaktadır.

Soru 29: Askeri Öğretmenlik Hizmeti 3 Yıllık Çalışma süresinden sayılır mı?

Cevap : Aynı İl’deki Askeri öğretmenlikte il dışı atama başvurularında çalışma sürelerinden sayılmaktadır,Duyurunun “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” bölümü  1. Maddesinde yazılı bulunan “Sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler,” hükmüne göre aynı il’deki askeri öğretmenliğin acemi süresi hariç 3 sene hesabından sayılır.Fakat bu görevin yine aynı il’de yapılmış olması gerekir.Ayrıca asker öğretmenlik süresinin içinde acemi asker olarak geçirdiği sürelerin hariç olduğunun da altını çizmek isterim.

Soru 30: Zorunlu Hizmet Yükümlüsü öğretmenler,zorunlu hizmet sayılsın yada sayılmasın tüm okulları tercih edebilirler mi yoksa sadece zorunlu hizmet sayılan okulları mı tercih edebilirler?

  Cevap: 17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur. Dolayısıyla mazeretlerinden dolayı zorunlu hizmetleri ertelenenler dahil zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eden tüm öğretmenler sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler.

Kaldı ki duyurunun “B. Başvuru” Bölümü 5. Maddesindeki “5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları, 5.3. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlara, görev yaptıkları il ve diğer illerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları, açılacaktır.” Hükümleri ile de zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin sadece  zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Soru 31: Üç yıl aynı ilde görev yapma şartına sahip ve zorunlu hizmet Yükümlülüğü öngörülen okullarda (4.-5.-6. Hizmet alanı okullar) görevli öğretmenler Zorunlu hizmet sayılmayan (1.-2.-3. alanı okul) okulları tercih edebilirler mi?

Cevap : Öğretmenlerin 2020 İl Dışı Atama duyurusunun “B. Başvuru” Bölümü 5. Maddesindeki “5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları, açılacaktır.” Hükmüne göre  zorunlu hizmet yükümlüsü olup yine zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6. hizmet alanı okul) görev yapan ve ildeki 3 yıldır çalışma şartını  doldurmuş öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlülüğü devam eden öğretmenler geri kalan zorunlu hizmet zorunluluğunu tamamlayabileceği yine zorunlu hizmet sayılan okullara(4.-5.-6.hizmet alanı okullar) tayin isteyebilirler.Yani zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen 4. ,5.,veya 6. Hizmet alanı olan okullarda görevli ve 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş öğretmenler yine zorunlu hizmet sayılan  herhangi bir okula  yer değiştirme isteğinde bulunmak zorundalar kaldı ki zaten MEBBİS başvuru sistemi 1.2. veya 3. Hizmet olan okullara tayin istemesine engel olması lazım.

Soru 32: Zorunlu çalışma yükümlülüğü devam eden öğretmen, il dışı yer değiştirme başvurularında şu anda bulunduğu hizmet alanı ile eş değer aynı hizmet alanı olan okula mı tayin istemek zorunda ?

Cevap: Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen zorunlu hizmet olan okulundan tayin isterken yine aynı hizmet alanı okula tayin istemek zorunda değiller. Önemli olan tayin olacağı okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığıdır.Yani 4. hizmet alanı olan okulda görev yapan öğretmen illa 4. hizmet sayılan başka bir okula tercih etme zorunluluğu yok 4.-5.-6. hizmet sayılan herhangi bir okula tercih etme hakkına sahipler.

Örneğin: Muğla Milas’ın 5. Hizmet alanı olan Sakarkaya  ortaokulunda görev yapan bir fen ve teknoloji öğretmeni  Aydın’nın herhangi bir ilçesinde bulunan   4.-5. Veya 6. hizmet alanı olan okullardan  her hangi bir okulu tercih edebilir.

Soru 33: Öğretmenlerden Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için şartlar nelerdir ?

Cevap : Duyurunun “B. Başvuru” Bölümü  6. Maddesine göre MEB’de veya diğer kamu kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenler görevlendirmeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler bulunduğu ildeki 3 yıl görev süre şartını taşıyorsa il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Ayrıca bu öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2020 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Soru 34: Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenler (ücretsiz doğum izni,askerde olan öğretmen…) hangi durumda il dışı atama başvurusunda bulunabilir?

Cevap : Aylıksız izinde olan (askerlik ,yurt dışı,ücretsiz doğum izni …) öğretmenlerden eğer bulunduğu ilde 3 yıl görev yapmış olma şartını taşıyorlarsa , aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler il dışı yer değiştirme başvurusunda bulanabilirler fakat 1 Ekim 2020 tarihine kadar eğer atandığı kurumda göreve başlamaz ise atamaları otomatikman iptal edilmiş sayılır.Yani kısa dönem askerde olan,ücretsiz doğum izninde olan,yurt dışında öğretmen olup ücretsiz izinde olan  veya isteği ile ücretsiz izinde olanlar 30 Eylül 2019 itibari ile ücretsiz izinlerinin biteceğini belgelendirdikleri takdirde atama şartlarını da sağlıyorsa atama isteğinde bulunabilirler.(duyurunun 7. maddesi )

Soru 35: Doğum izninde olan öğretmen  il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap : Ücretli doğum izninde olan öğretmenler göreve başlamadan tayin isteğinde bulunabilirler ama ücretsiz doğum izninde bulunan öğretmen ise aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirdikleri takdirde ve diğer atama süre şartlarını taşımaları kaydıyla ancak tayin isteğinde bulunabilirler.1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.(duyurunun 7. maddesi )

Soru 36:Askerde olan öğretmen il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap : Askerde olan öğretmen 30 eylül itibari ile askerliğinin yani askerlik için ayrılmış ücretsiz izinlerinin 30 Eylül 2020 itibari ile biteceğini belgelendirdiği takdirde ve atama şartlarını da sağlıyorlarsa tayin isteğinde bulunabilirler.Yine askerde olan bu öğretmenler atamaları olduğu takdirde 1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.(duyurunun 7. maddesi )

Soru 37: Soruşturma ile il dışına görev yeri değiştirilen öğretmenler için il dışı atama şartları nelerdir tekrar eski il’ine geri dönmek için kaç yıl beklemesi gerekir?

Cevap : İl dışına soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. (eski ve yeni okulunda geçen sürelerin toplamı)Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Soru 38: İl Dışı atamayla tayini çıkan öğretmen hangi tarihe kadar ilişiğini kesmek zorunda?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  62. Maddesinin göre , farklı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.Yani farklı yere atanalar tebliğ edildikten sonraki 15 iş günü mesai saatleri bitimine kadar göreve başlamak zorundalar.

Soru 39 : Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem ile il içi yer değiştirme isteğine başvuran öğretmenin ataması iptal edilir mi süreç nasıl işler ?

Cevap : Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 62. Maddesinde  bulunan “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.” Hükümden de anlaşılacağı üzere başvuru iptal edilir atanmışsa ataması iptal edilir ve öğretmen eski görev yerine gönderilir.

Soru 40: Hangi öğretmenler Spor lisesi veya güzel sanatlar lisesini il Dışı Atamada tercih edebilirler ?

Cevap : “Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere Spor lisesi veya güzel sanatlar lisesinde mevzuata uygun olarak daha önce atanmış ama şu an farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenler bu okuldan ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıldan fazla süre geçmemiş koşulu ile il dışı atama başvurularında Spor lisesi veya güzel sanatlar lisesini tercih edebilirler.

Soru 41: Hangi öğretmenler meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını (lise) tercih edemeyecek?

Cevap : Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir

2020 Yılı Öğretmenlerin 2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru ile aialakalı sorularınızı sedatdeger.com adresi soru sor bölümünden sorabilirisiniz.

 

41
Çok Okunanlar
YORUMLAR (1)
Ad Soyad * Güvenlik *

Hasan Ö. - 10 Ağustos 2020 01:39

Şu ana kadar okuduğum en bilgilendirici metin. Verilen emek için teşekkürler. Bugün bir arkadaşımın bahsettiği bir konuya dair cevap göremedim sadece. Bahse konu olan mevzu şöyle Deniliyor ki eş olan A ve B kişilerinden A tayin istese B es durumu ozru ile onun olduğu ilçede bir okula yerleştiginde bir sonraki ozur durumunda A kişisi ozur durumu ile ayni ilce veya ilde B kisine tabii olarak tekrar ozur gurubu ile atama basvurusunda bulunabilir. Bu ifade dogru mudur? Bilgisi olanlar cevaplarsa cok hosnut olurum

DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Sedat Değer yazdı 3.11.2020 15:52:38

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Sedat Değer yazdı 28.10.2020 18:31:39

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Sedat Değer yazdı 23.10.2020 17:18:36

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Sedat Değer yazdı 22.10.2020 15:07:36

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Sedat Değer yazdı 20.10.2020 16:09:26

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Sedat Değer yazdı 19.10.2020 16:07:15

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

NAZMİYE ŞAHAN 30.8.2020 13:55:52 tarihinde sordu:

İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

Büşra öger 30.8.2020 13:37:07 tarihinde sordu:

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

15 gün mehil süresi hakkında

Mehmet YÜKSEK 30.8.2020 13:24:54 tarihinde sordu:

15 gün mehil süresi hakkında

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Necmi ÇELİK 29.8.2020 22:04:27 tarihinde sordu:

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Tarık dağ 16.8.2020 13:21:10 tarihinde sordu:

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir

YUSUF TOLGA teke 14.8.2020 16:06:01 tarihinde sordu:

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir