Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
US Yayınları Kitap Basımı
32 Soruda 2020 Yaz Dönemi Özür Grubu Atamaları Hakkında Merak Edilen Her Şey

32 Soruda 2020 Yaz Dönemi Özür Grubu Atamaları Hakkında Merak Edilen Her Şey

Tarih: 13 Ağustos 2020 17:08 Tekil Hit: 23.366

32 Soruda 2020 Yaz Dönemi Özür Grubu Atamaları Hakkında Merak Edilen Her Şey

Yayımlanan 2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna göre hazırlamış olduğum 30 soruya cevap şeklindeki yazımda mazeret atamasına başvuracak öğretmenler, akıllarında oluşabilecek soruların cevaplarını bulabilirler.

 

 

 

Soru 1) 2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinde;

a)Başvurular hangi tarihler arasında alınacak?

b)Atama sonuçları ne zaman açıklanacak ?

c) Atanan öğretmenler görev yerlerinden ilişiklerini ne zaman kesebilecekler ?

Sedat DEGER’in Cevabı (1) :

Soru 2: Sözleşmeli öğretmen olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak Kadroya geçen öğretmenler de 2020 Yaz Dönemi Mazeret Atamalarına başvuru yapabilecekler mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (2) : 2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun ilk paragrafında, “(652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere)” şeklindeki hükme göre sözleşmeli öğretmen olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak Kadroya geçen öğretmenler de 2020 Yaz Dönemi Mazeret Atamalarına başvuru yapabileceklerdir.

Kısacası, 2017 yılında atanıp sözleşmeli öğretmen olarak fiilen 3 yıl çalıştıktan sonra 1. Aşama başvurusunun son günü olan 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kadroya geçmiş öğretmenler de 2020 Yılı Yaz Dönemi Mazeret atamasına başvuru yapabilecekler. Daha sonraki tarih itibariyle kadroya geçecekler (hala sözleşmeli öğretmen olanlar) maalesef başvuru yapamayacaklar.

 

Soru 3: Birinci aşama ile ikinci aşama başvuruları  ne anlama geliyor, bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (3) : Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşmasının nedeni öncelikle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atamaya esas şartları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek ama bunun yanı sıra sürecin bu şekilde iki aşamadan yapılması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak olduğu da söylenebilir.Şöyle ki :

1 Aşama : Bu aşamada mazeret durumu olanların (Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Mazeret  durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin  atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler ,okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak” öğretmenler sistemine katılmış olurlar.Yani özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde  “muhtemelen boşalacak(N)” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması ile boşalan kadroya  tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olan öğretmenin ataması yapılır.

2.Aşama: Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşalacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra şartları sağladığı tespit edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.Kısacası mazeret durumu olan öğretmenlerin okulları seçtiği aşamadır.

Soru 4: Birinci aşamayı kaçıranlar ikinci aşamada (okulların tercih edildiği aşama ) başvuru yapabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (4) : Mazeretinin varlığını belgelediği aşama birinci aşama olduğu için ve ikinci aşama için genel şart olarak da birinci aşamada öğretmenin mazeretini belgelendirerek başvurması istenen aşama olduğu için, birinci aşamayı kaçıran veya başvuru yapmayan öğretmen ikinci aşamada okulları tercih edemez.

Soru 5:  2020 Yaz Dönemi Mazeret Durumuna  Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin hizmet süresine esas tarih ile  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Sedat DEGER’in Cevabı (5) : 2020 Yaz Dönemi Mazeret durumuna bağlı atamalarında hizmet süresine esas tarih 30 Eylül 2020 ( Birinci aşama başvuruların son günü) , Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında ise yer değiştirme başvurularının son günü ( 17 Ağustos 2020 )esas alınıyor.

Soru 6: Hangi öğretmenler yine öğretmen olan eşleri ile birlikte aynı anda  mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde  bulunma hakkına sahip ?

Sedat DEGER’in Cevabı (6) Öğretmenlerden ;

 • Sağlık durumu
 • can güvenliği mazereti
 • engellilik durumuna
 • diğer nedenlere bağlı olarak,

 yer değiştirme başvurusunda bulunup başvurusu uygun görülenlerin, öğretmen olan eşleri de aynı anda aile birliği mazeret durumuna bağlı yer  değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Soru 7: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler tüm ildeki açık okulları seçebilecek mi? 

   Sedat DEGER’in Cevabı (7) :    İller Arası ile İl İçi Mazeret Durumu ile Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurusunda bulunan Öğretmenler 40 tane okulu tercih etme hakkına sahipler.Ayrıca mazereti bulunup iller arası yer değiştirme isteğine bulunan öğretmenlere  mazeretinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları (okulları) başvuru ekranında açılacak. il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki(büyükşehirde ise ikamet adresinin olduğu yerdeki okullarda) eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek.( 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim sanat merkezleri hariç tüm okullar)

Soru 8 : Büyükşehir statüsündeki illerde il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler için şartlar nelerdir ?

 Sedat DEGER’in Cevabı (8) :      Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, Birinci aşama başvurularında mazeretlerinin bulunduğu ilçeyi gösterecek ve ikinci aşamada (tercihlerinin alındığı aşama ) eşlerinin “görev yaptıkları ilçe”(mazeretinin bulunduğu ilçe) ile “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedekieğitim kurumlarını  tercih edebilecektir.

Soru 9 :  Büyükşehir statüsündeki ilde görev yapan öğretmen aynı ilçe ama farklı köy/mahalle/merkez ‘de çalışan eşinin yanına tayin isteyebilir mi ?

 Sedat DEGER’in Cevabı (9) :Hatırlanacağı üzere 30 mart seçiminden sonra bazı iller büyükşehir statüsüne kapsamına alınmıştı. Dolayısıyla önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsü kazandığı için aynı ilçenin uzak mesafelerinde olan yerleşim yerlerinde ( eski statüsü köy olan) görev yapan öğretmenler aynı ilçe içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar. Çünkü Özür grubu atamalarına başvuru hakkı için farklı yerleşim yerlerinde görev yapıyor olunması gerekir. Ama büyükşehir statüsündeki ilçede köyler de mahalle olarak sayıldığı için farklı yerleşim yeri olarak geçmediğinden dolayı eşiyle aynı ilçe ama farklı yerde çalışan öğretmenler başvuru yapamaz Burada esas olan il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmesidir.

Soru 10: Büyükşehir statüsünde olmayan illerde görevli öğretmenler İl içinde Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı tercih edebilirler?

 Sedat DEGER’in Cevabı (10) : Büyükşehir statüsünde olmayan illerde görevli öğretmenler sadece mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler. Büyükşehirde çalışan öğretmenlerdeki gibi ekstradan “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki” eğitim kurumlarını tercih etme hakları bulunmamaktadır.

Soru 11:  Büyükşehir olmayan il’de aynı ilçenin köyünde görev yapan öğretmen aynı ilçenin farklı köyünde veya merkezinde bulunan mazeretinden dolayı mazeret durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?

 Sedat DEGER’in Cevabı (11) : Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirildiği için büyükşehir olmayan illerde köy okulunda görev yapan bir öğretmen  aynı ilçede olsa mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.  

 Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçmeden önce  köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu ki 30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirken  30 Mart seçimlerinden sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamamaktadır. İl dışından özür durumundan başvuracak öğretmenler  zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.

Soru 12 : Görevli olduğu okulun il/ ilçenin  dışında bulunan öğretmenlerin  başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?

Sedat DEGER’in Cevabı (12) : Öğretmenlerin 2020 Yaz Dönemi mazeret atama başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok. Atama için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşaması içinde  ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi tarafından mebbis ortamına işlenecek. Öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre doldurması gerekiyor. Onaylanan başvurunun çıktısı ise okul yöneticisi tarafından çıktısı alınarak öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzalatılacak .

SORU 13: Ücretsiz izinde bulunanlar da Mazeret Durumuna Bağlı  Yer Değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi ? Eğer bulunabiliyorsa da şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (13) : 2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurularında ;

 • Aylıksız izinli öğretmenler ( ücretsiz doğum izni ile askerde olan öğretmenler dahil )
 • Yurt dışında görevlendirilmiş öğretmenler

 

Yurt dışı görevinde olanlar ile aylıksız izinde olan öğretmenlerden  30 Eylül 2020 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini belgeleyenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla 2020 Yaz Dönemi Mazeret Atama yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Fakat  duyuruya göre ataması yapılan öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar atandığı okulda görevlerine başlamaları isteniyor ki görevlerine 1 Ekim 2020 tarihine kadar başlamayanların atamaları iptal edileceği uyarısı da yapılmakta.

Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani 30 Eylül 2020 tarihine kadar askerliği bitecek ve görevine başlayacak olanlar, bu durumlarını ve  diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilirler. Tabi askerdeki öğretmenlerinde en geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar atandığı okulda görevine başlaması esas…

Soru 14 : Mebbis ortamında Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunu kaydettikten sonra  hata yaptığını fark eden öğretmen, başvurusunu düzelttirebilir mi yada isteğiyle başvurusundan vazgeçebilir mi? 

Sedat DEGER’in Cevabı (14) : Evet. Eğer öğretmen başvurusunu yaptıktan sonra hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir! Fakat Öğretmenler ,başvurular onaylanmadan önce yani 17 Ağustos 2020 tarihinden önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilirler. Yetkililer tarafından ise , başvuru süresi içinde(12-17 Ağustos 2020 ) bilgi düzeltme talebinde bulunan öğretmenlerin başvuruları, eğer onay aşamasında ise başvurular reddedilir, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanır .Aynı durum 2. aşama başvuru süresi içinde de geçerli olup tercih edilen okullar düzelttirilebilir ve okul tercih listesi iptal ettirilip yeniden tercih listesi oluşturabilir. Aynı zamanda öğretmenler başvurusundan başuru süresi içinde vazgeçebilir. Bunun için öğretmenler başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da  il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecekler ki elektronik ortamda da iptal edilir.

Soru 15 : Eşi asker de olan öğretmen özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (15) : Eşi askerde olan öğretmenin özür durumuna başvurabilmesi için askerdeki eşinin öğretmen veya devlet memuru olması gerekir fakat eşi özel sektörde  çalışanlar askerde bulunan eşlerinin yanına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

Soru 16: Mazeret durumu yer değiştirme işlemler ile atanmak için adaylığın kaldırılmış olma şartı ile son görev yerinde 1 yıl çalışma şartı var mı ve hangi tarih baz alınıyor?

Sedat DEGER’in Cevabı (16)  Öğretmenlerden 2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar” başlığındaki   1 ve 2. Maddesine göre sadece;

*Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlar

* Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası

yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlar,

30 Eylül 2020 tarihi  itibariyle son görev yerinde 1 yıl çalışma şartı aranmaktadır.

Soru 17 : Kimler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulanabilir,şartları nelerdir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (17) :  Sağlık Mazeretine bağlı atamada öğretmenlerden;

Kendisi,

Eşi,

Çocuğu

Anne, baba,

yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

        hastalığının “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğiniresmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler sağlık mazeret atamasına başvurma hakkına sahipler. Bu öğretmenler tedavi olmak istediği ilçe veya ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 

   * Ayrıca Öğretmenlerden;

Annesi

Babası

Yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için,

Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olan sağlık kurulu raporlarında  “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.ibaresi bulunanlar da anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere tayin isteyebilirler.

( bknz 2020 YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU’nun 2. Sayfa son paragraf).

Önemli Not:  Buradan da görüleceği üzere öğretmenin çocuğu ve eşi içinBaşkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.”  ibaresi geçerli sayılmayacaktır onun yerine sağlık raporunda “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenmiş olması gerekir.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;

a) Başvuru tarihi itibariyle bu seneye mahsus olmak üzere son bir son bir yıl içinde alınmış Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,(yukarıdaki ibarelere uygun)

Önemli Not : Covid-19 salgını nedeniyle bu yer değiştirme dönemine münhasır olmak üzere sağlık kurulu raporlarında başvuru tarihi itibarıyla aranılan altı aylık süre bir yıla çıkarılmıştır. Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

b) Sağlık kurulu raporunun eş, anne, baba,çocuk veya vasi tayin edilmiş kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,( Vukuatlı nüfus kayıt örneğini; bu belge, onay makamlarınca elektronik ortamda temin ederek kontrol ederler.)

c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

belgeleri istenir.

  Soru 18 : Aile mazeretine bağlı yer değiştirme kimler başvurabilir ve hangi belgeler istenir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (18) :

(1)Eşleri,

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri(sözleşmeli memur, sözleşmeli öğretmen değil) kapsamında çalışanlar,

2) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

3) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

4) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar, d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

6) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar, g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

7) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

8) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

      Eşlerinin çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı görev yeri belgesi ile başvuru yapılabilir.

(2) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşler;

Kadrolu Öğretmen olan eşlerinin görev yeri belgesi ile başvuru yapılabilir.

(3)Eşi özel sektörde çalışan Öğretmenler ; Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 (4) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.(atamaların başvuru süresinin son günü itibarı ile 2 yıla dönük olarak 360 gün sigortalı olması gerekir)

Önemli Not : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde; 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve başvuru tarihi itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

Kısacası , başvuruların son günü itibariyle geçmişe dönük son iki yıl içinde istenen 360 günlük sigortalılık süresi hesabında, 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları  sigortalı eş çalışsın çalışmasın bu aylar 30 prim günü olarak hesaplanacak.

(5) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.Yani 360 günü tamamlamayan eş eğer askerlikte geçen süresini askerlik borçlanması yaparak sigortalı olma gün şartını tamamlayabilir.

 (6)Not: Bu duyuruya göre, eşi Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan öğretmenlerden,

* Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge ile ,

* Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenmekte.

Not 1: Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez. İsteğe bağlı sigortalı eşlerin yanına tayin isteyemez.

Not 2: Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Özel sektörde çalışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.

Not 3: Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz. Tek bir istisnası var o da eşiniz üniversitede öğretim görevlisi iken doktora planına dayanarak başka üniversiteye görevlendirilmişse eşinizin geçtiği ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. buradaki görevlendirmeler 2-4 yıl arası olduğu için meb veya memuriyet sistemindeki görevlendirmelerden ayrı kabul edilmektedir.

Eş durumuna bağlı yer değiştirmek isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi;

 1. Öğretmen,
 2. Milletvekili,
 3. Belediye Başkanı,
 4. Muhtar,
 5. Noter,
 6. TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar
 7. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
 8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 9. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu,
 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil);
 11. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar;
 12. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
 13. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
 14. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

              Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilmektedir),

Önemli Not: 12 Ağustos 2020 tarihinde il dışı ataması yapılan öğretmenlerin sadece atama kararnamesi ile başvuru yapılabilir.

Not: Eşi Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan öğretmenlerden Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge ile bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenmektedir.

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınabilir,

3) Başvuru(1.aşama başvurusu) tarihinden itibaren (başvuruların son günü)geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

        (başvuruların son günü itibariyle geçmişe dönük son iki yıl içinde istenen 360 günlük sigortalılık süresi hesabında, 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları  sigortalı eş çalışsın çalışmasın bu aylar 30 prim günü olarak hesaplanacak.)

4) Ayrıca, İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; yukarıdaki 3 maddede istenen belgelerin dışında, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenir.

NOT: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlar;

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d)Tarımsal faaliyette bulunanlardır

           Bir hayli soru gelen tarımsal faaliyet üzerine yapılan sigortalılığın kabul edilip edilmediğidir. Görüldüğü üzere; tarımsal faaliyette bulunan bir işte çalışıp sigortası yatırılanlarında özür durumu başvuruları kabul edilmektedir

Soru 19 : Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (19) : Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenler ile diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmenlerin eşleri, talebi hâlinde aile mazereti yer değişikliği başvurusunda bulunabilir.

Soru 20 : Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye balkır?

Sedat DEGER’in Cevabı (20) : Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla (17 Ağustos 2020) son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması gerekir. 1. aşamasının son günü 17 Ağustos 2020 olarak belirlendiği için 17 Ağustos  2020- 17 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki süre içinde toplamda (aynı işyerinde veya farklı farklı işyerlerinde) 360 gün sigortanın yatırılmış olması gerekir.

Önemli Not : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde; 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve başvuru tarihi itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

Kısacası , başvuruların son günü itibariyle geçmişe dönük son iki yıl içinde istenen 360 günlük sigortalılık süresi hesabında, 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları  sigortalı eş çalışsın çalışmasın bu aylar 30 prim günü olarak hesaplanacak.

 

Buna rağmen bir gün bile eksik olsa başvuru kabul edilmez!Sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir. Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 21 :360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?

 Sedat DEGER’in Cevabı (21) : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez.Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır.Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun,burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesidir.

Soru 22 : Sigortalı çalışan ve 360 gün sigortalı eksik olan öğretmenler eşleri aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için borçlanabilir mi ve hangi süreleri borçlanabilir ?

Sedat DEGER’in Cevabı (22) : Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla;

 • askerlikte geçen süreler
 • ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler borçlanmak kaydıyla 360 gün sigorta şartı kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Soru 23 : Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?

Sedat DEGER’in Cevabı (23) :Gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir, Ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.

Soru 24 : Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmayabilir mi?

Sedat DEGER’in Cevabı (24) Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır.Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.

Soru 25 : Eşleri başvurular esnasında başka bir ile ataması yapılmış öğretmenler, aile birliği mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (25) : Öğretmen eşlerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar birinci aşama başvurularının son günü 17 Ağustos 2020  itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirirlerse, görev yeri belgesi aranmadan sadece “atama kararları”(kararname) yeterli kabul edilecek. Bu kapsamda, öğretmen eşi 12 Ağustos 2020 tarihinde il dışı atama ile atanmış öğretmenler de sadece kararname ile başvuru yapabilirler.

Soru 26 : Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (26) : Hayır sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra başvuruların son günü itibariyle halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine sgk dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir. Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 27 : Kimler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz ?

Sedat DEGER’in Cevabı (27) : Öğretmenlerden eşleri ;

 • Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar (30 Eylül 2020 tarihine kadar göreve başlayacakalar hariç )
 • Eşleri geçici görevli olanlar
 • Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

Soru 28 : Kimler can güvenliği mazeretine bağlı atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (28) : Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme atamasına öğretmenlerden;

 1. Kendisinin
 2. Eşinin
 3. Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,

       görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, başvuruda bulunabilir.

     Alınacak belge Adli yani mahkeme tarafından yürütülen soruşturmacı makamlarca verilmiş olabilir. Aynı zamanda Mülki idari makamlarından alınacak belge de olabilir. Mülki idare sınıfından kasıt vali ve kaymakamlık makamıdır. Bu makamlardan alınacak görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını belgeleyen belge ile can güvenliğine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunulabilir.

      Ayrıca 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da can güvenliği mazeretine bağlı atamaya başvurabilir. Burada yine göze çarpan husus, alınacak belge adli makam yani adalet işlerinin yürütüldüğü mahkemelerden alınmış işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbirin alınmış olması gerekir.

Soru 29 : Engellilik durumuna bağlı atamaya kimler başvurabilir ve istenen belgeler nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (29) Öğretmenlerden;

 1. Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
 2. Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

      ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir

Not 1: Sağlık özrü atamasına sağlık raporlarında  “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile  “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini”  veya   “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibareleri yazdırtamadığı için başvuru yapamayan öğretmenler; kendisi için aldığı sağlık raporunda yüzde 40 engel durumu yazıyorsa veya eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğu sağlık raporunda yazıyorsa engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Not 2: 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları kabul edilecektir. 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Not 3: Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Soru 30 : Kimler diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Sedat DEGER’in Cevabı (30) : Öğretmenlerden diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamasına;

 1. Eşi veya çocuğu 1 yıl içinde ölenler,
 2. Eşi 1 yıl içinde emekli olanlar,
 3. Eşi ,anne,baba veya kardeşi terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaş olanlar,
 4. Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olup memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklar,

              başvuruda bulunabilir.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden istenen belgeler;

 1. Eşi veya çocuğu vefat eden öğretmenlerden, başvuru zamanından itibaren son bir yıl içinde vefat ettiğini gösterir belge,(istedikleri yere atama isteyebilirler)
 2. Eşi emekli olan öğretmenlerden, son bir yıl içinde emekli olduğunu gösterir belge,
 3. Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olan öğretmenlerden, şehit ya da malul gazi olduğuna ilgili makamlarca belgelendiren belge, emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınır.(eşinin ikamet yerine atama isteğinde bulunulabilir)O yüzden emekli olan eşin ikametinin göründüğü yer önemli.
 4. Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olan çocuğu veya kardeşinin memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında özel eğitim alması gereken öğretmenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,

 

Soru 31 : Eşleri özel sektör çalışanı olup Mart –Ağustos 2020 tarihleri arasında çalışamadığı için sigortası yatmayan öğretmenlerin 360 gün sigorta şartı nasıl değerlendirilecek ?

Sedat DEGER’in Cevabı (31) Öğretmen eşlerinden özel sektörde çalışanlarının;

Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde; 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve başvuru tarihi itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

Yani, başvuruların son günü itibariyle geçmişe dönük son iki yıl içinde istenen 360 günlük sigortalılık süresi hesabında, 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları  sigortalı eş çalışsın çalışmasın bu aylar 30 prim günü olarak hesaplanacak olup geri kalan süredeki SGK primleri toplamı 360 gün yapıyorsa başvuruları kabul edilecek.

Soru 32 : Şu an sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar veya 17 Ağustos tarihinden sonra kadroya geçecek öğretmenler 2020 Yaz Dönemi Mazeret Atamalarına başvuru yapabilecekler mi ?

Sedat DEGER’in Cevabı (32) 2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun ilk paragrafında, “(652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere)” şeklinde hüküm olduğu için, şu an da sözleşmeli öğretmen olanlar ile 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra kadroya geçecek olan sözleşmeli öğretmenler, 2020 Yaz Dönemi Mazeret Atamalarına başvuru yapamayacaklar.

 

 

32
Yaz
Her
Çok Okunanlar
YORUMLAR (1)
Ad Soyad * Güvenlik *

Mehmet Sevigen - 15 Ağustos 2020 13:20

Hocam, her iki eş İstanbul da görev yapıyor, il dışı atamam Manisa ya çıktı eşimin de il dışı ataması çıkmadı. Eşim mazeret atamasına başvurmak istemiyor; mazeret birinci aşamasına da basvurmayacağini belirtti zorla da basvurtamam. Bu durumda il dışı atama mi iptal ettirebilir miyim?

DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Sedat Değer yazdı 3.11.2020 15:52:38

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Sedat Değer yazdı 28.10.2020 18:31:39

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Sedat Değer yazdı 23.10.2020 17:18:36

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Sedat Değer yazdı 22.10.2020 15:07:36

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Sedat Değer yazdı 20.10.2020 16:09:26

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Sedat Değer yazdı 19.10.2020 16:07:15

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

NAZMİYE ŞAHAN 30.8.2020 13:55:52 tarihinde sordu:

İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

Büşra öger 30.8.2020 13:37:07 tarihinde sordu:

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

15 gün mehil süresi hakkında

Mehmet YÜKSEK 30.8.2020 13:24:54 tarihinde sordu:

15 gün mehil süresi hakkında

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Necmi ÇELİK 29.8.2020 22:04:27 tarihinde sordu:

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Tarık dağ 16.8.2020 13:21:10 tarihinde sordu:

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir

YUSUF TOLGA teke 14.8.2020 16:06:01 tarihinde sordu:

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir