Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
US Yayınları Kitap Basımı
Telafi Eğitiminde Öğretmenlere Ödenecek Ek Ders Ücretleri

Telafi Eğitiminde Öğretmenlere Ödenecek Ek Ders Ücretleri

Tarih: 09 Eylül 2020 14:27 Tekil Hit: 67.085

Telafi Eğitimde Öğretmenlere Ödenecek Ek Ders Ücretleri

Aslında 4 Eylül 2020 tarihinde MEB personel Genel Müdürlüğünce tüm illere resmi yazı gönderilmiş olsa da telafi eğitiminde öğretmenlere hangi kalemlerde ek ders ücreti ödeneceğine dair kafalardaki soru işaretleri güncelliğini koruyor. Bu yüzden telafi eğitiminde öğretmenlere hangi kalemlerde ek ders ücret ödemelerinin yapılacağını mevzuattaki yerlerini göstererek açıklık getireceğim.

Mevcut mevzuat ve MEB Personel Genel Müdürlüğü yazısı gereği telafi dönemi (31 Ağustos-18 Eylül 2020) için öğretmenlere fiilen yapmış oldukları ders ve görevler karşılığında ek ders hesaplaması yapılacak. Dolayısıyla Normal ek ders,10 saate 1 hazırlık planlama ek ders, sınıf rehberliği ek ders (2 saat) hesabı yapılacak.

Yazıma geçmeden önce telafi döneminde öğretmenlere ödenecek ek ders tablosunu göstermek istiyorum;

Öncelikle MEB Personel Genel Müdürlüğünün 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 04.09.2020 tarih ve “Ek Ders Ücreti” konulu resmi yazısına bakalım ;

Bakanlığın bu görüş yazsından da anlaşılacağı üzere,Telafi eğitimi süresince ( 31 Ağustos-18 Eylül 2020) mevcut mevzuat gereği fiilen yerine getirilen görevler değerlendirmeye alınacaktır. Yani fiilen yerine getirilen canlı dersler yüzyüze verilen dersler gibi değerlendirlerek , bu kapsamda normal dönemde maaş ve ek ders ücreti karşılığı dersler olarak hesaplanması ifade edilmiştir.

 

Aslında Bakanlığın yazısındaki hükümler yeni bir husus bulunmayıp, kısacası normal dönemde nasıl dersleri ve karşılığında ek ders ücreti hesabı yapıyorsanız Telafi Eğitimi döneminde aynı hesaplamayı yapacaksınız demiş…

Bu yazıya göre öğretmenlere ödenecek ek ders hesabı şu şekilde yapılması gerekiyor;

1)Canlı Dersler ve DYK Dersleri Öncelikle Maaş karşılığı Sayılır Fazlası Ek Ders Olarak Hesaplanır ( Hafta Sonki canlı ders ve DYK’lar hariç)

Yazıda belirtilen, Ek Ders kararının 8. Maddesinin 2. Fıkrası ve 27.02. 2007 tarih ve 2007/19 sayılı genelgenin 4. Maddesi gereği ders yılının içinde(31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yaz tatili sona erip ders yılı başladı) hafta içinde fiilen yerine getirilen ders görevleri (DYK dersleri dahil) öncelikle maaş karşılığı olarak hesaplanır. Çünkü bir öğretmenin hafta içi yani iş günlerinde vermiş olduğu dyk dersleri dahil tüm dersleri öncelikle maaş karşılığını doldurmasına esastır. Bu durum okul müdür ve müdür yardımcıları içinde geçerlidir. Müdür ve yardımcılarının hafta içi verdiği canlı ders ve dyk dersleri 6 saate kadar olanları maaş karşılığı olarak sayılır.

Fakat hafta sonu (tatil günleri olduğu için) yerine getirilen tüm ders görevleri maaş karşılığı ders saatini doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın direk ek ders ücreti olarak hesaplanır.

 

2) Her 10 Saat Ders(Canlı Ders ve DYK Dersleri ) İçin Ayrıca 1 Saat Hazırlık ve Planlama  Ek Ders Ücreti Olarak Ödenir.

(Hafta İçi ve Hafta sonu olan tüm Canlı Ders ve DYK Dersleri)

 

Hazırlık ve planlama görevi

MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

 

MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesindeki “Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere, normal ek dersten bağımsız olarak her fiilen yerine getirilen aylık ve ücret karşılığı (hafta içi veya hafta sonu tüm canlı ders ve DYK dersler) olan 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti, ödenmektedir.

 

Dipnot : 10 saate 1 hazırlık ve planlama ek ders ücretini yaparken ; “...aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları” ifadesinden dolayı Maaş karşılığı veya ek ders ücreti(DYK dahil) karşılığı girdiği tüm dersler  10 saate 1 hazırlık ve planlama ek ders ücreti hesabında sayılır. Yani Maaş karşılığını doldursun doldurmasın “…aylık karşılığı” hükmünden dolayı öğretmenin hafta içi veya hafta sonu fiilen yaptığı her 10 saat ders için(DYK dahil) 1 hazırlık ve planlama ek ders ücreti olarak ödenir.

 

 

3) Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine Ayrıca 2 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir.

 

31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle öğretmenlere sınıf veya şube sorumluluğu verilerek fiilen bu görevleri yerine getirdiği için ayrıca bu görevleri için 2 saat ek ders ücreti ödenir . Şöyle ki ;

1/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı kararı ile 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayımlanan MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders” Başlıklı 6. Maddenin 5. Fıkrasında yazılı bulunan “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükmü ile ,
Bahsettiğim  Ek ders kararının 6.madde 5. Fıkrasını açıklayan  27/02/2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelge’nin 2. Maddesinin içindeki 5. Sayfanın ikinci paragrafında yazılı bulunan “ Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.” yazılı bulunan hükümlerine göre; herhangi bir sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak  sorumluluğu verilen  öğretmenler haftalık  rutin müfredat programına bağlı olarak aldıkları ek derslerden ayrı ve bağımsız olarak haftada 2 (iki) saat ek ders ücreti alırlar .

 

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (14)
Ad Soyad * Güvenlik *

Misafir - 20 Eylül 2020 17:04

8. Sınıf öğretmeninin diyelim ki 15 saat branşında dersi var + 1 saat 8. Sınıf rehber öğretmenliği varsa o öğretmenimize 15+2(rehberlik)+1 planlama toplamda 18 saat olur ve haftalık 3 saat ek ders ödenir.

Fs - 19 Eylül 2020 12:23

Hafta içi yapılan dyk ların ek ders olarak alınması büyük bir haksızlık!!!

ALİ ARSLAN - 17 Eylül 2020 14:40

12. Sınıf rehber öğretmenine ek ders ödemesi yapılmaz. DEMİŞSİNİZ YASAL DAYANAĞI NEDİR

Aslıhan Daş - 17 Eylül 2020 02:05

Okul rehber öğretmeni ek dersini alabilecekmiş .Branşçılar ders yapıp ek ders alacakken yüzyüzedeki gibi, okul rehber öğretmeni ne yapıp ta alacak? Ona da bu durumda canlı ders atanması gerekmez mi? Hiçbirşey yapmadan alması adaletsizlik olur değil mi? Onlara da canlı ders atasak bir sorun olmaz herhalde. Diğer arkadaşlar çalışırken 30 saat ders anlatırken ,onun dönüşümlü 1 gün okula gelip rehberlik yapmayıp bu süreçte çocuklarla kopuk olmasını mükafatlandırmaz herhalde gerekli merciler. Onlara da ders verilmeli . Çocuklarla hemhal olmalı bu süreçte , hem motive etmeli hem de bilgilendirmeli yani kısacası rehberlik etmeli yine.

ALİ ARSLAN - 16 Eylül 2020 16:48

lise 12. sınıf şube rehber öğretmenlerine niye 2 saat ücret verilmiyor. Dayanağı nedir

Kamil Eren - 16 Eylül 2020 11:27

Müdür yetkili öğretmenlerin Eylül ayı ekders çizelgesi nasıl olacak örnek gönderebilir misiniz

Serkan YAZAR - 14 Eylül 2020 20:31

https://www.google.com/amp/s/www.kamudanhaber.net/amp/guncel/telafi-egitimi-doneminde-ek-ders-odemeleri-nasil-yapilacak-h448263.html Bu linkteki habere göre; Rehber öğretmnenlere ve bilişim formatörlerine ekders ödemesi yapılacak.

Hasan Hüseyin - 12 Eylül 2020 09:58

Hocam dyk kurslarinida ekders olarak almissiniz dyk kurslari hafta ici okul saatlari disinda yapildigi zamandami ekders ucreti kapsamina giriyor.2. olarakda hafta ici kurs yapan ogretmenler maas karsiligini doldurmus sayiliyorda.hafta sonu dyk kursuna giren ogretmen ucretini nasil alabiliyor akil sir erdiremiyorum.bu konudaki haksizlik kavramini gerekli yerlere ulasacagindan eminim

Nilay Köseoğlu - 10 Eylül 2020 16:54

Saat sınırlaması sebebiyle sınıflar birlestirilince nasıl hesaplama yapılacak?

Sedat birogul - 10 Eylül 2020 09:20

Hocam 8.siniflar için rehberlik ve kariyer odemiyoruz ancak rehber hocası olarak görev verilmesi halinde rehberlik ücreti veriyoruz yalnis bir uygulama mı yaptığınız acaba

YS - 10 Eylül 2020 08:50

Eba dışındaki platformlardan yapılacak canlı derslere ücret ödenecek mi ?

Zeynep e - 09 Eylül 2020 20:36

Okul rehber öğretmenlerine ödeme yapılıcak mı peki?

Metin kaya - 09 Eylül 2020 17:17

Rehberlik öğretmenleri ile ilgili nasıl olacak bilgi verirseniz sevinirim

Filiz Kutlu - 09 Eylül 2020 16:06

Okulda 3 ingilizce öğretmeniyiz. Bana haftada 16 saat, diğer arkadaşlarıma 12 ve 11er saat eba telafi dersi verildi. Benim bütün derslerim hafta içi. Diğer arkadaşlarımın 2ser saati haftasonu diğerleri hafta içi. Şimdi ben haftada 1+1 ek ders alır ve 16 saat derse sahip olurken, diğer arkadaşlarım 2+1 ekders alıp 11 ve 12 saat mı ders anlatacaklar?

DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Sedat Değer yazdı 3.11.2020 15:52:38

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Sedat Değer yazdı 28.10.2020 18:31:39

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Sedat Değer yazdı 23.10.2020 17:18:36

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Sedat Değer yazdı 22.10.2020 15:07:36

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Sedat Değer yazdı 20.10.2020 16:09:26

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Sedat Değer yazdı 19.10.2020 16:07:15

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

NAZMİYE ŞAHAN 30.8.2020 13:55:52 tarihinde sordu:

İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

Büşra öger 30.8.2020 13:37:07 tarihinde sordu:

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

15 gün mehil süresi hakkında

Mehmet YÜKSEK 30.8.2020 13:24:54 tarihinde sordu:

15 gün mehil süresi hakkında

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Necmi ÇELİK 29.8.2020 22:04:27 tarihinde sordu:

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Tarık dağ 16.8.2020 13:21:10 tarihinde sordu:

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir

YUSUF TOLGA teke 14.8.2020 16:06:01 tarihinde sordu:

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir