Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
US Yayınları Kitap Basımı
Milli Eğitim Müdürlükleri Rehber Öğretmenlere 21 Eylül'den İtibaren Değil 31 Ağustos'tan İtibaren Ek Ders Ödemesi Yapması Gerekir

Milli Eğitim Müdürlükleri Rehber Öğretmenlere 21 Eylül'den İtibaren Değil 31 Ağustos'tan İtibaren Ek Ders Ödemesi Yapması Gerekir

Tarih: 01 Ekim 2020 16:09 Tekil Hit: 23.154

Milli Eğitim Müdürlükleri Rehber Öğretmenlere 21 Eylül'den İtibaren Değil 31 Ağustos'tan İtibaren Ek Ders Ödemesi Yapması Gerekir

Türkiye’nin birçok yerinde rehber öğretmenlere ek ders ödemesi bakımından uygulamada Milli Eğitim Müdürlükleri arasında farklılıkların yaşandığına gelen mesajlardan anlıyorum. O yüzden bu konuya Türkiye genelinde uygulamada birliğin sağlanması ve olası hak mahrumiyetlerinin yaşanmaması için mevcut mevzuat ve resmi yazılara dayanarak açıklık getirmeye çalışacağım.

Bazı Milli Eğitim Müdürlükleri 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ek ders ödemesi yaparken bazı Milli Eğitim Müdürlükleri ise Resmi yazı ve işlemleri farklı anlamış olsa gerek  sözde eğitim-öğretim’in 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başladığından yola çıkarak rehber öğretmenlere 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren ek ders ödemesi yapmaktadır. Fakat gerek mevzuat hükümleri gerek resmi yazılar gereği Eğitim-Öğretim yılı yani ders yılı 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başladığı için gerekli şartlara uygun şekilde görev yapan rehber öğretmenlere 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ek ders ödemesi yapılması gerekir.

 Rehber Öğretmenler Ders Yılı Süresinde Fiilen Görev Almak Kaydıyla Haftalık 18 Saat Ek Ders Ücreti Alır

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın Ders niteliğinde yönetim görevi başlıklı 10.maddesi “d)” bendindeki “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir” yazılı hükmüne göre rehber öğretmenlere/Psikolojik Danışmanlara ders yılı başlayıp ders yılı bitene kadar haftalık 18 saat ek ders ücreti ödemesi yapılır.  

Yani ek ders kararına göre rehber öğretmenler, ders yılı başladığından itibaren ders yılı bittiği süreye kadar  fiilen görev yapmak kaydı ile haftalık olarak 18 saat ek ders ücreti alır.

Bu durumda kafamızda oturması gereken öncelikli bilgi  ders yılının başlangıç tarihidir. O halde gelin hem mevzuat hükümlerine göre hem de MEB Personel genel Müdürlüğü’nün resmi yazılarına göre Ders yılının 31 Ağustos 2020 tarihi olarak mı yoksa 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle mi başladığına bakalım.

Ders Yılı / Eğitim Öğretim Yılı  31 Ağustos 2020 Tarihiyle Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 4.madde “e” fıkrasında ise ders yılının tanımı şu şekildedir;

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, ifade eder.

ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,ifade eder.

Ek ders kararında yukarıda belirttiğim hükümlerden de anlaşılacağı üzere öğretim yılının başlangıç tarihi ile ders yılının  başlangıç tarihi aynı tarihi kapsamaktadır. Yani ders yılının başlangıç tarihi aynı zamanda öğretim yılının da başlangıç tarihi olmaktadır. Bu durumda da Eğitim-Öğretim yılının başladığı tarih aynı zamanda ders yılının başladığı tarihtir.

Ayrıca gerek MEB Personel Genel Müdürlüğü, 04.09.2020 Tarih ve “Ek Ders Ücreti” Konulu resmi yazısının ilk paragrafında yazılı bulunan ''…bilindiği üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlamış;…” ifadesiyle gerekse 23 Eylül 2020 “Ek Ders Ücreti” Konulu resmi yazısının “ Bilindiği üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlamıştır…” ifadeleri ile Milli Eğitim Müdürlüklerine mevcut mevzuat hükümlerini de göstererek  2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlamış olduğunu iletmiştir.

Zira yukarıda da görüldüğü üzere MEB Personel Genel Müdürlüğü, 04.09.2020 Tarih ve “Ek Ders Ücreti” Konulu resmi yazısında da ders yılı ile öğretim yılının tanımlarını yaparak eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde başladığını ifade etmiştir.

Bu durumda gerek Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 4. Madde “e” ve “ı” bendi gereği ve gerek MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2020 ve 23.09.2020 tarihlerindeki “Ek Ders Ücreti” Konulu resmi yazılarındaki yazılı ifadelere göre eğitim öğretim yılı yani ders yılı  31 Ağustos 2020 tarihi  itibariyle başladığı görülmektedir.

 Okullarında Fiilen Bulunup Görev Yapan Rehber Öğretmenler 18 Saat Ek Ders Ücreti Alacak

MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2020 ve 23.09.2020 tarihlerindeki “Ek Ders Ücreti” Konulu resmi yazının 7. Maddesinde yazılı bulunan “Rehberlik öğretmenlerinin, eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları, gerekmektedir” rehber öğretmenler okullarında fiilen görevine başlayıp görevlerini yerine getirdiği sürece 18 saat ek ders ücreti alırlar. Tekrarlamak gerekirse , önceki yazılarımda belirttiğim gibi ek ders kararının 10. Maddesinde “fiilen” ifadesi olduğu için rehber öğretmenler 18 saat ek ders ücretini fiilen görevlerini yerine getirerek alırlar. Kaldı ki bir önceki yazımda da belirtmiştim ki rehber öğretmenlerin çalışma takvimi gereği rehber öğretmenlerin görevleri 31 ağustos 2020 tarihi itibariyle başlamış olup çalışma yapmaları ( RİBA…vb) gerekmekteydi ki bu çalışmalar da okula gidilerek yapılan çalışmalar idi . Diğer bir yandan okulun diğer rehberlik çalışmalarını da yürütmesi gerekirdi ki bu şekilde gerek okuldaki gerek diğer okulun rehberlik çalışmalarını yapan rehber öğretmenler 18 saat ek ders ücreti alacaklar.

 

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ" Doğrultusunda Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar 31 Ağustos 2020 Tarihi İtibariyle Fiilen Göreve Başladılar (başlamaları gerekirdi)

Bilindiği üzere, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.08.2020 tarihinde İllere göndermiş olduğu “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri” konulu resmi yazısında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesi hakkında bilgi vererek ekinde de “2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ” ni yollamıştı.

Bu takvime göre 31.08.2020- 18.09.2020 tarihleri arasında “Okullarda yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve RAM’a gönderilmesi. (RİBA Uygulamaları)” istenmişti. Yani okullarda bulunan Rehber öğretmen/Psikolojik Danışmanların 31.08.2020- 18.09.2020 arasında bilfiil okullarında yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İhtiyaçlarının belirlenmesi ve RAM’a gönderilmesi işlemlerini yapmış olmaları gerekirdi.

Dolayısıyla Rehber öğretmen/Psikolojik Danışmanlar takvim doğrultusunda 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle “Okullarda yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve RAM’a gönderilmesi(RİBA Uygulamaları)” işlemlerini yapmak üzere okullarında görevlerinin başında bulunmak zorunda idiler.

Sonuç Olarak,

*31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ders yılı/Eğitim öğretim yılı  başladığı için

*Ek ders kararının 10. Madde d. Fıkrasında bulunan “ders yılı süresince” ibaresi ve “fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir” ibaresi gereği,

* MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2020 ve 23.09.2020 tarihlerindeki “Ek Ders Ücreti” Konulu resmi yazının 7. Maddesinde yazılı bulunan eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve  fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ifadeleri gereği,

 

Rehber öğretmenlere 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve  fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenir .

 

Önemli Not: 31 Ağustos tarihinden itibaren eğitim kurumlarında görevlerinin başında ve fiilen görevlerini yerine getiren Rehber öğretmenlere 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren değil de 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren ek ders ödeme işlemlerini yapan Milli Eğitim Müdürlükleri, ders yılı/eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başladığı için ek ders ödemlerini düzelterek rehber öğretmenlere 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenecek şekilde ek ders işlemlerini yapması gerekir.

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Sedat Değer yazdı 3.11.2020 15:52:38

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Müdür Yardımcılığı Kadrosuna 6 Aylığına Görevlendirilen Öğretmene Kadrolu Müdür Yardımcısı Gibi Ek Ders Ödenir mi

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesab��nın Tüm Detayları

Sedat Değer yazdı 28.10.2020 18:31:39

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Tek Bir Çarpıcı Örnekle Bölge Normu Hesabının Tüm Detayları

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Sedat Değer yazdı 23.10.2020 17:18:36

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine Göre Branşındaki Norm Sayısı Tablosu

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Sedat Değer yazdı 22.10.2020 15:07:36

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Öğretmenin Norm Kadro Bilgileri Örnek Tablosu ile Tebliğ Belgesi

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Sedat Değer yazdı 20.10.2020 16:09:26

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Yüksek Lisans Yapan Sözleşmeli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Sedat Değer yazdı 19.10.2020 16:07:15

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmene Ek Ders Ücreti %5 Arttırımlı Ödenir Mi?

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

NAZMİYE ŞAHAN 30.8.2020 13:55:52 tarihinde sordu:

İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

Büşra öger 30.8.2020 13:37:07 tarihinde sordu:

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

15 gün mehil süresi hakkında

Mehmet YÜKSEK 30.8.2020 13:24:54 tarihinde sordu:

15 gün mehil süresi hakkında

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Necmi ÇELİK 29.8.2020 22:04:27 tarihinde sordu:

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Tarık dağ 16.8.2020 13:21:10 tarihinde sordu:

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir

YUSUF TOLGA teke 14.8.2020 16:06:01 tarihinde sordu:

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir